Vì đời là thế mà

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1: 

|[C]  Lúc mới biết yêu

Anh đã đưa ra chỉ |[E7]  tiêu bao nhiêu điều

Rằng sẽ yêu một nàng |[Am]  lung linh xinh đẹp, mà chẳng kiêu

Và quan trọng |[F]  nhất tính cách phải dễ chịu.

 

Verse 2:

|[C]  Anh đâu có ngờ

Khi chính em là người mà |[E7]  anh yêu đến giờ

Một mối duyên tơ phải |[Am]  nói hết sức là tình cờ

Khi vô tình |[F]  ta gặp nhau lúc đang cùng dừng chờ xe đón.

 

Pre-chorus:

|[E] _Khi ấy bỗng nhiên [Am]  ta cùng làm quen

|[E] _Ta nói với nhau [Am]  bao điều hồn nhiên

Rồi |[F]  bỗng cảm thấy mến

Nào ngờ từ |[Dm]  đó mà ta đến cạnh [G]  bên.

 

Chorus:

Vì đời là |[C]  thế mà

Có khi chỉ cần một |[E7]  ánh mắt là ở cạnh mãi đến già

Vì đời là |[Am]  thế mà

Chỉ cần mình được |[F]  hết lòng và những cảm xúc thật thà.

 

Vì đời là |[C]  thế mà

Có khi chỉ cần một |[E7]  ánh mắt là ở cạnh mãi đến già

Vì đời là |[Am]  thế mà

Chỉ cần những cảm |[F]  xúc thật thà thì hạnh phúc sẽ ở cạnh |[C]  ta. ||