Vì Đó Là Em

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Cm] _ |[Fm] _ |[Bb] _ |[Eb] _ |[Ab] _ |[Ab] 

|[Fm] _ |[Fm] _ |[G] _  |[G] _  |[G] _  |[G] 

 

Không cần |[Cm] biết em là |[Fm6] ai

Không cần |[G] biết em từ |[Ab] đâu

Không cần |[Fm] biết em ngày |[Eb] sau

Ta yêu |[C] em bằng mấy ngàn biển |[Fm] rộng

Ta yêu |[Bb] em qua đông tàn ngày |[Eb] tận

Yêu |[Ab] em như |[Dm(b5)] yêu vùng |[G] trời mênh mông |[G] _

 

Không cần |[Cm] biết đêm dài |[Fm6] sâu

Không cần |[G] biết bao gầy |[Ab] hao

Ta ngồi |[Fm] đếm tên thời |[Eb] gian

Nghe thương |[C] yêu dâng cao như ngọn |[Fm] đồi

Như xa |[Bb] xôi nay quay về gần |[Eb] gụi

Yêu |[Fm] em khi chỉ |[G] biết đó là |[Cm] em |[Cm] _

 

Chorus:

Để rồi từ |[Ab] đó ta yêu |[C] em không ngại |[Fm] ngần |[Fm] _

Để rồi từ [Dm(b5)] đó trong bước |[G] chân nghe gần |[Cm] hơn 

Một ngày lại |[Ab] đến trái |[Ab(b5)] tim ta dại |[Fm] cuồng

Rồi từng chiều |[Dm(b5)] đến mang |[G] nỗi buồn vô [Cm] biên |[Cm] _

 

Cho dù |[Cm] biết em rồi |[Fm6] đi

Cho dù |[G] biết không chờ |[Ab] chi

Nhưng lòng |[Fm] vẫn nghe cuồng |[Eb] si

Nghe trong |[Bb] ta quên đi lòng sầu |[Fm] hận

Ta yêu |[Bb] em chưa bao giờ một |[Eb] lần

Yêu |[Fm] em vì chỉ |[G] biết đó là |[Cm] em |[Cm] _ ||