Vết thương đời của em – Hoàng Thanh Tâm

Tone

Đánh giá

 

Đi về đâu hỡi [Cm]  em khi màn đêm đã che mặt trời

Khi hoàng [Ab]  hôn xuống trên phận [G7]  đời khi loài [Fm]  người đã bỏ rơi [G7]  em

Đi về đâu hỡi [Fm]  em bạn bè [Bb]  xưa giờ đã phân [Eb]  ly 

Người tình [Ab]  xưa giờ đã ra [Fm]  đi còn lại em suối tuôn bờ [G7]  mi

 

Đi về đâu hỡi [Cm]  em khi đời hoang vắng bao tình người

Khi lòng [Ab]  khan hiếm bao nụ [G7]  cười khi hận [Fm]  thù vây bủa thân [G7]  em

Đi về đâu hỡi [Fm]  em từng ngày [Bb]  vui chìm khuất trong [Eb]  mây

Mộng đời [Ab]  tan thành khói sương [G7]  bay em quên giấc mơ đời [Cm]  nồng say

 

[Cm]  Đời xua em xa bến bờ [G7]  yêu thương

[Fm]  Đời xô em đến [Bb]  cõi đời [Eb]  hoang sơ

[Ab]  Đi mãi cơn [Fm]  nhuốc nhơ đời [Cm]  em

[Ab]  Đêm buốt đau vết thương [G7]  trần gian

 

Đi về đâu hỡi [Cm]  em khi đời giăng mắc bao ngục tù

Khi lòng [Ab]  băng giá như tượng [G7]  buồn bia mộ [Fm]  còn khát vọng yêu [G7]  thương.

Đi về đâu hỡi [Fm]  em dòng lệ [Bb]  khô vùi lấp ngây [Eb]  thơ

Thuở đời [Ab]  vui tàn úa như [G7]  mơ em chỉ muốn tan thành [Cm]  hư vô

 

[Cm]  Đi về đâu hỡi em [Bb]  đi về đâu hỡi em

[Ab]  Em không còn gì để [Fm]  mất bên cõi đời tăm [G7]  tối, em [Cm]  ơi