Vệt Nắng

Tone

Đánh giá

 

Intro<br />

|[Emadd11]  ________ [D6] ____  |[C] ___ [G/B] ____<br />

|[Am] ____ [G6] ____ |[F#dim] _______ [B7:2] _____<br />

|[Emadd11]  ________ [D6] ____  |[C] ___ [G/B] ____<br />

|[Am] ____ [G6] ____ |[F#dim] _______ [Em] _____<br />

Chorus:<br />

|[Emadd11]  Biết tìm [D6] đâu lại |[C] những phút [G/B] đầu<br />

Hạ |[Am] đợi nắng [G6] về những bóng |[F#dim] hình theo vết [B7:2] dấu<br />

Còn |[Emadd11]  đó sớm..... [D6] hôm đứng mong |[C] chờ ngóng anh [G/B] về<br />

|[Am] Giờ ngồi [G6] đây mơ |[F#dim] hồ trong mắt [Em] cay<br />

|[Emadd11] Bước thật [D6] nhanh chạy |[C] trốn kỉ [G/B] niệm<br />

Đã |[Am] xa mất [G6] rồi nhưng trong |[F#dim] lòng sao bối [B7:2] rối<br />

Ngày |[Emadd11] tháng vấn [D6] vương với nơi |[C] hẹn phố lên [G/B] đèn<br />

|[Am] Còn đâu [G6] nữa những |[F#dim] lần anh đón [Em] đưa<br />

Verse:<br />

|[Emadd9] ___Chỉ một câu mà |[Dsus2] em lỡ nói<br />

|[C7M] Khi trong em đâu |[Bsus4] nghĩ..... [B7:2] suy<br />

|[Emadd9] ___Mỗi ngày qua trôi |[Dsus2] như mất lối<br />

|[Cadd9] ___Những kí ức vội |[Bsus4] xa...... [B7:2] xôi<br />

Pre chorus:<br />

|[Em] __Nhớ lại vụn vỡ<br />

|[Am7] ___Nhớ lại những giấc mơ<br />

|[D] ___Nhớ lại hơi ấm<br />

|[G7M] ___Nhớ lại ánh mắt<br />

|[C] ___Nhớ lại vụn vỡ<br />

|[Am] ___Nhớ lại những giấc.... |[Bsus4] ___mơ vớc thật [D6] nhPhút cuối tay nắm<br />

=> chorus => verse => pre chorus =>  lên tone<br />

----------------------------------------------------------------------<br />

|[F#m] __Nhớ lại vụn vỡ<br />

|[Bm7] ___Nhớ lại những giấc mơ<br />

|[E] ___Nhớ lại hơi ấm<br />

|[A7M] ___Nhớ lại ánh mắt<br />

|[D] ___Nhớ lại vụn vớ<br />

|[Bm] __Nhớ lại những giấc.... |[C#sus4] ___mơ về anh<br />

|[C#7:2] Phút cuối tay nắm<br />

=> Intro => chorus </p>