Vệt Nắng Cuối Trời

Tone

Đánh giá

 

|[Am9] Xa mãi tận cuối trời   <br />

|[Dm7] Lấp lánh cùng dòng mưa rơi<br />

Vệt nắng chiều |[G7] buông muộn màng  <br />

Anh nhớ |[C7M] em, người yêu ơi<br />

Anh vẫn chờ |[Am9] em, anh sẽ đợi |[Dm7] mãi thôi<br />

Dù vẫn |[F] biết khi hoàng hôn tan vào [G] đêm dài<br />

Chỉ còn |[F7M] lại đây mây đen bao xót [G] xa<br />

Người yêu |[F] hỡi anh gọi em trong những <br />

[Em] khát khao ngày |[Am] mai<br />

2/4:  Nắng lên |[F7M/A] rực rỡ cùng |[G] ngàn mây  <br />

Để bao mênh mông ngất |[Am] ngây<br />

Nắng lên rực |[F7M/A] rỡ cùng |[G] ngàn mây  <br />

Sưởi |[Em] ấm con tim anh bao |[Am] ngày<br />

Hỡi em yêu |[F7M/A] ơi hãy    |[G] về đây  <br />

Về |[Em] trong vệt nắng cuối |[Am] trời<br />

Nắng lên rực |[F7M/A] rỡ một   |[G] trời mây  <br />

Ngất |[Em] ngây nắng trong tình |[Am] yêu |[Am] __||<br />