Về thăm chùa huế – Hằng Vang – Thùy Dương

Tone

Đánh giá

 

 

 Về thăm cố [G] đô cho thỏa lòng ước[Am]  mơ những năm dài mong [G] nhớ

Về thăm cố [Em] đô bao kỷ niệm trùng [C] phùng nghe rộn lên tiếng [G] lòng

Về thăm chùa [C] Huế nhớ huyền [Am] thoại luyến [Bm] thương ven theo dòng sông [C] Hương

Lên chùa Linh[Bm]  Mụ nhìn tháp cao bảy [Em] tầng nghe chuông chùa vang [D] ngân

 

Về đây viếng [G] thăm thắng cảnh danh [Am] lam những ngôi chùa lịch[G]  sử

Đạo vàng phát [Em] huy từ tổ đình Từ [Bm] Đàm truyền lan khắp nơi[G]  nơi

Tiếng chuông Từ [Am] Đàm nhạc thiền nhẹ [G] ru,âm trình màu [Am] nhiệm,nhân tâm

hướng [Em] thiện,đạo vàng cao [G] siêu

Qua bao chiến [C] cuộc thế sự thăng [Bm] trầm nước non còn [Am] đó những ngôi chùa còn [G] đây,

núi Ngự thông [G] reo,nhạc suối [Bm] rì rào,thơ thiền thanh [C] thoát,lối vào [Am] trang

 

Về đây viếng [G] thăm cảnh núi hồ sông [Am] Hương chiêm ngưỡng chùa xứ [G] Huế

thỏa lòng ước [Em] mơ kỷ niệm về cố [G] đô

2.

Về thăm cố [G] đô cho thỏa lòng ước [Am] mơ những năm dài mong [G] nhớ

Về thăm cố [Em] đô bao kỷ niệm trùng [C] phùng nghe rộn lên tiếng [G] lòng

Về thăm chùa [C] Huế nhớ huyền [Am] thoại luyến [Bm] thương ven theo dòng sông [C] Hương

Lên chùa Linh [Bm] Mụ nhìn tháp cao bảy [Em] tầng nghe chuông chùa vang [D] ngân

 

Về đây viếng [G] thăm thắng cảnh danh [Am] lam những ngôi chùa lịch [G] sử

Đạo vàng phát [Em] huy từ tổ đình Từ [Bm] Đàm truyền lan khắp nơi [G] nơi

Tiếng chuông Từ [Am] Đàm nhạc thiền nhẹ [G] ru,âm trình màu [Am] nhiệm,nhân tâm

hướng [Em] thiện,đạo vàng cao [G] siêu.

Qua bao chiến [C] cuộc thế sự thăng [Bm] trầm nước non còn [C] đó những ngôi chùa còn [G] đây,

núi Ngự thông [G] reo,nhạc suối rì [Bm] rào,thơ thiền thanh [Em] thoát,lối vào [C] trang.

 

Về đây viếng [G] thăm cảnh núi hồ sông [Am] Hương chiêm ngưỡng chùa xứ [G] Huế

thỏa lòng ước [Em] mơ kỷ niệm về cố [G] đô

 

Dạt dào ý [C] thơ hẹn [D] ngày về cố [G] đô

Dạt dào ý [C] thơ chào tạm [D] biệt cố [G] đô.