Về hát giữa mùa xuân – Quốc Bảo

Tone

Đánh giá

 

1. [C]  Đời xanh nét [G7]  ngọc [Em]  có mây bay yêu [Am]  kiều

Lòng thanh [F]  vắng hơn hôm qua [Em]  nhiều

Ngỡ như [Dm]  lòng ta đang lớn [Em]  thôi

[Am]  Lòng xanh như nước [G7]  hồ [Em]  bóng ta in [Am]  ngời

Mùa hoang [F]  phế đã trôi xa [Em]  rồi biết ơn [Dm]  đời rót [G7]  vui

 

ĐK1:

[C]  Thấy quanh ta xuân về thơm

[G7]  Thấy ra trong [Am]  ta khu vườn ươm

Thấy chân ta mềm [Em]  mại

Thấy tay gần [F]  lại bàn [G7]  tay

[C]  Thấy tiếng quê hương đầy căng

[G7]  Thấy em hân [Am]  hoan cùng [C]  phố đông

Quanh ta ùa [G7]  đến một dáng [C]  xuân

 

2. [C]  Bình yên sớm [G7]  chiều [Em]  ngắm quê hương thơm [Am]  dịu

Và ta [F]  hoá ra con chim [C]  vàng

Hát xuân [Dm]  ngời trên những lối [E7]  đi

[Am]  Hồn quê trong vắt [G7]  này [Em]  ngỡ chưa bao [Am]  giờ

Đoàn viên [F]  đấy rưng rưng không [C]  rời xin cho [Dm]  đừng cách [G7]  chia

 

ĐK2:

[C]  Bốn phương xuân lan vào ta

[G7]  Bốn phương gió [Am]  hát muôn lời hoa

Thấy trong ta lòng [Em]  trầm

Thấy ta chập [F]  chùng lạ [G7]  thay

[C]  Tiếng hát căng trong ngực xuân

[G7]  Cuốn ai xa [Am]  xôi về rất thân 

[Em]  Quê hương lộng [G7]  lẫy một dáng [C]  xuân

 

[Ab]  Nào nào ta hát ơn đời [Eb]  nhé

Kìa kìa ta hát huy hoàng [Ab]  thế

Đời vừa thêm sức cho người [Eb]  hát

Hát thêm câu tình [G7]  thương [C]  thơ

 

------------------

 

Soạn theo phần trình bày của Tấn Minh & Trần Thu Hà

 

I. Đoạn 1 & ĐK1 : Trần Thu Hà tone [C] 

 

1. [C]  Đời xanh nét [G7]  ngọc [Em]  có mây bay yêu [Am]  kiều

Lòng thanh [F]  vắng hơn hôm qua [Em]  nhiều

Ngỡ như [Dm]  lòng ta đang lớn [Em]  thôi

[Am]  Lòng xanh như nước [G7]  hồ [Em]  bóng ta in [Am]  ngời

Mùa hoang [F]  phế đã trôi xa [Em]  rồi biết ơn [Dm]  đời rót [G7]  vui

 

ĐK1:

[C]  Thấy quanh ta xuân về thơm

[G7]  Thấy ra trong [Am]  ta khu vườn ươm

Thấy chân ta mềm [Em]  mại

Thấy tay gần [F]  lại bàn [G7]  tay

[C]  Thấy tiếng quê hương đầy căng

[G7]  Thấy em hân [Am]  hoan cùng [C]  phố đông

Quanh ta ùa [G7]  đến một dáng [C]  xuân

 

II. Đoạn 2 & ĐK2 : Tấn Minh & Trần Thu Hà tone [F] 

 

2. [F]  Bình yên sớm [C7]  chiều [Am]  ngắm quê hương thơm [Dm]  dịu

Và ta [Bb]  hoá ra con chim [F]  vàng

Hát xuân [Gm]  ngời trên những lối [A7]  đi

[Dm]  Hồn quê trong vắt [C7]  này [Am]  ngỡ chưa bao [Dm]  giờ

Đoàn viên [Bb]  đấy rưng rưng không [F]  rời xin cho [Gm]  đừng cách [C7]  chia

 

ĐK2:

[F]  Bốn phương xuân lan vào ta

[C7]  Bốn phương gió [Dm]  hát muôn lời hoa

Thấy trong ta lòng [Am]  trầm

Thấy ta chập [Bb]  chùng lạ [C7]  thay

[F]  Tiếng hát căng trong ngực xuân

[C7]  Cuốn ai xa [Dm]  xôi về rất thân 

[Am]  Quê hương lộng [C7]  lẫy một dáng [F]  xuân

 

[F]  Thấy quanh ta xuân về thơm

[C7]  Thấy ra trong [Dm]  ta khu vườn ươm

Thấy chân ta mềm [Am]  mại

Thấy tay gần [Bb]  lại bàn [C7]  tay

[F]  Thấy tiếng quê hương đầy căng

[C7]  Thấy em hân [Dm]  hoan cùng [F]  phố đông

Quanh ta ùa [C7]  đến một dáng [F]  xuân

 

[Db]  Nào nào ta hát ơn đời [Ab]  nhé

Kìa kìa ta hát huy hoàng [Db]  thế

Đời vừa thêm sức cho người [Ab]  hát

Hát thêm câu tình [C7]  thương [F]  thơ

 

[F]  Bốn phương xuân lan vào ta

[C7]  Bốn phương gió [Dm]  hát muôn lời hoa

Thấy trong ta lòng [Am]  trầm

Thấy ta chập [Bb]  chùng lạ [C7]  thay

[F]  Tiếng hát căng trong ngực xuân

[C7]  Cuốn ai xa [Dm]  xôi về rất thân 

[Am]  Quê hương lộng [C7]  lẫy một dáng [F]  xuân