Vầng Trăng Khóc

Tone

Đánh giá

 

 

Đã không |[C#m] còn người yêu |[G#m] hỡi__

ngày xưa |[A] ấy đôi ta bên nhau không |[B] rời__

Ngồi trên |[E] cát nhìn biển |[F#m] đêm__

hát vu |[B] vơ mấy câu tình |[G#] ca__

 

Trái tim |[C#m] buồn vì thương |[G#m] nhớ__

vì đau |[A] xót sao đôi ta mau chia |[B] lìa__

Đời giông |[E] bão nhiều đắng |[F#m] cay__

cuốn trôi |[B] mau biết đâu tình |[E] nồng__

Thì thôi |[C#m] em đừng mong |[G#m] nhớ__

đừng thương |[A] tiếc chi |[B] thêm đau |[E] lòng__

Tình chúng |[F#m] ta đã phôi |[B] pha__

em và |[F#m] anh mỗi người một |[G#] nơi__

Ngồi nơi |[C#m] đây mình đơn |[G#m] côi__

vầng trăng |[A] khóc sao |[B] rơi sông |[E] dài__

Tiếc cho |[F#m] tôi, tiếc cho |[C#m] người__

và cho |[A] bao yêu thương đã |[B] trao__

gió |[E] đông buồn__

 

Khóc chi |[C#m] người, vì anh |[G#m] biết__

nào ai |[A] muốn mai sau chia ly đôi |[B] đường__

Tình yêu |[E] đến chợt bỏ |[F#m] đi__

mấy ai |[B] vui với nhau muôn |[G#] đời__

Chắc khi |[C#m] nào tìm duyên |[G#m] mới__

thì anh |[A] sẽ mau quên đi bao ân |[B] tình__

Và em |[E] chúc người mới |[F#m] quen__

sẽ bên |[B] anh yêu anh thật |[E] lòng__

Thì thôi |[C#m] em đừng mong |[G#m] nhớ__

đừng thương |[A] tiếc chi |[B] thêm đau |[E] lòng__

Tình chúng |[F#m] ta đã phôi |[B] pha__

em và |[F#m] anh mỗi người một |[G#] nơi__

Ngày mai |[C#m] sau dù gặp |[G#m] nhau__

thì xin |[A] hãy cho |[B] nhau một |[E] lời__

Để không |[F#m] quên nhưng êm |[C#m] đềm__

mà tình |[A] yêu khi xưa đã |[Bb] trao__

giấc mơ |[E] đầu...