Vầng trăng khóc – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

Đã không [Dm]  còn người yêu [F]  hỡi

Ngày xưa [Bb]  ấy đôi ta bên nhau không [C]  rời

Ngồi trên [Dm]  cát nhìn biển [Gm]  đêm

Hát vu [C]  vơ mấy câu tình [A7]  ca.

Trái tim [Dm]  buồn vì thương [F]  nhớ

Vì đau [Bb]  xót sao đôi ta mau chia [C]  lìa

Đời giông [Dm]  bão nhiều đắng [Gm]  cay

Cuốn trôi [C]  mau biết đâu tình [F]  nồng.

Thì thôi [Dm]  em đừng mong [Am]  nhớ

Đừng thương [Bb]  tiếc chi [C]  thêm đau [F]  lòng

Tình chúng [Gm]  ta đã phôi [C]  pha

Em và [Gm]  anh mỗi người một [A7]  nơi.

Ngồi nơi [Dm]  đây mình đơn [Am]  côi

Vầng trăng [Bb]  khóc sao [C]  rơi sông [F]  dài

Tiếc cho [Gm]  tôi, tiếc cho [Dm]  người

Và cho [Bb]  bao yêu thương đã [C]  trao

Gió đông [F]  buồn.

Khóc chi [Dm]  người vì anh [F]  biết

Nào ai [Bb]  muốn mai sau chia ly đôi [C]  đường

Tình yêu [Dm]  đến chợt bỏ [Gm]  đi

Mấy ai [C]  vui với nhau muôn [A7]  đời.

Chắc khi [Dm]  nào tìm duyên [F]  mới

Thì anh [Bb]  sẽ mau quên đi bao ân [C]  tình

Và em [Dm]  chúc người mới [Gm]  quen

Sẽ bên [C]  anh yêu anh thật [F]  lòng.

Thì thôi [Dm]  em đừng mong [Am]  nhớ

Đừng thương [Bb]  tiếc chi [C]  thêm đau [F]  lòng

Tình chúng [Gm]  ta đã phôi [C]  pha

Em và [Gm]  anh mỗi người một [A7]  nơi.

Ngồi nơi [Dm]  đây mình đơn [Am]  côi

Vầng trăng [Bb]  khóc sao [C]  rơi sông [F]  dài

Tiếc cho [Gm]  tôi, tiếc cho [Dm]  người

Và cho [Bb]  bao yêu thương đã [C]  trao

Giấc mơ [F]  đầu.