Vàng son một thuở yêu em – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Mưa đã qua

Mùa xuân nghe nắng [Am]  ấm lại về

[D7]  Anh đã xa [G] 

Rồi anh cũng [B7]  đứng nhìn lại mình

 

[Em]  Em chính em 

Người mang cho [Am]  anh lắm những ngọt ngào

[D7]  Qua tháng năm 

Và anh đã [G]  hiểu thật nhiều

 

[Am]  Em biết không [C] 

Từ ngày yêu [F]  em là ngày in [F#m]  dấu 

Những nấc thang vàng [B7]  son

 

Vàng son một [Am]  thuở yêu em [B7] 

Vàng son bờ [Em]  bến ru êm [C] 

Yêu nhau từ [Am]  thuở ban mai hàn [B7]  vi 

Đơn sơ cho đến [Em]  khi bạc đầu phai [G]  dấu

 

Vàng son một [Am]  thuở lên ngôi [B7] 

Lòng nghe tự [Em]  hỏi trong tôi [C] 

Ơn em tạ [Am]  lỗi trên môi 

Tình [B7]  lớn lao hơn cuộc [Em]  đời