Vần chữ tình yêu – Đức Thịnh

Tone

Đánh giá

 

Anh trao tình [Em]  em chữ yêu từ trái [Am]  tim

Em cũng trao [B7]  anh chữ vâng nhẹ [Em]  nhàng

Anh vì em trao thêm một chữ [B7]  mơ

Đẹp tựa một giấc [Em]  mơ.

 

Khi anh bên [Em]  em anh trao người chữ [Am]  tin

Nhưng em bên [B7]  anh chữ yêu xa [Em]  dần

Thư tình ly [C]  tan em viết từ bấy [Bm]  lâu và giờ em [Em]  trao.

 

ĐK:

Anh viết dòng [Am]  chữ cuối em phải lòng ai [Em]  sao

Sao em cứ [Am]  bối rối chỉ viết mình xa [Em]  nhau

Lòng người đổi [Am]  thay lý do mình chia [C]  tay

Nhạt nhoà chữ [D]  mơ em quên rồi [Bm]  sao.

 

Hai từ sẻ [Em]  chia em ghi thành chia [Am]  ly

Hai từ giấc [B7]  mơ em viết thêm chữ [Em]  buồn

Anh vẫn tin [C]  em đánh vần từ chữ yêu [Bm]  em

Trong nghẹn [Em]  ngào.