Vajtswv Xaiv Txhua Leej – Tsav Yias Hawj – Tsav Yias Hawj

Tone

Đánh giá

 

Capo 2

tone [E] 

 

[A] Txawm koj yuav [E] pluag

Los sis nplua [C#m] nuj

Vajtswv yeej [A] xaiv

Peb txhua txhia [B] tus

Tsuag yog koj [E] ntseeg

 

Ua nom ua tswv

Los sis ua [C#m] qhev

Vajtswv tsis [A] khes

Txog lub meej [B] mom

Li peb tib [E] neeg

 

Vajtswv xav [C#m] tau

[A] Hauv peb lub [B] siab

Puas yuav kam [F#m] cia

Rau vajtswv [E] kav

 

Yog leejtwg [C#m] ntseeg

[A] Nws yuav huv [B] si

Nws yuav zam [F#m] txim

Rau koj tag [E] nrho

 

Tus Tswv Yexus

Yog tus Cawm [C#m] Seej

Nws hlub txhua [A] leej

Nws yeeg tsis [B] xaiv

Leejtwg ntsej [E] muag

 

Yog [B] leejtwg [C#m] ntseeg

[A] Nws yuav huv [B] si

Nws yuav zam [F#m] txim

Rau koj tag [E] nrho.