Vài Lần Đón Đưa

Tone

Đánh giá

 

Ai đi theo em mấy [Am] lần phố [D7] mưa

Mưa bay theo em áo[G7M] dài đón [C7M] đưa

Hồn tựa là [Am] mưa, mưa [B7] vọng hát

Ai đi theo em mấy [Am] chiều phố [D7] xa

Hương hoa bay vây [G7M] lối về thiết [C7M] tha

Lòng tựa là [Am] hoa, hoa [B7] rực rỡ

 

Vài lần đón [Am] đưa,

lặng [D7] im trên phố mưa [G7M] rơi triền [C7M] miên

Vài lần đón [Am] đưa,

em [Am/F#] về nụ cười giấu [B7] kín [E7] _

Vài lần đón [Am] đưa,

đường [D7] quen hương gió bay [G7M] qua lòng [C7M] em

Chiều nào bước[Am] chân

vô [Am/F#] tình người không [B7] đến [E7] _

Vài lần đón [Am] đưa,

rồi [D7] quen hồn nhiên đến [G7M] gọi buồn [C7M] phiền

Chiều nay thoáng [Am] nghe lẻ [B7] loi bên hàng [Em] me