Vài lần đón đưa – Trần Lê

Tone

Đánh giá

 

Ai đi theo em mấy [Am]  lần phố [D]  mưa 

Mưa bay theo em áo [Bm]  dài đón [Em]  đưa

Hồn tựa là [Am]  mưa, mưa vọng [B7]  hát.

 

Ai đi theo em mấy [Am]  chiều phố [D]  xa

Hương hoa bay vây lối [Bm]  về thiết [Em]  tha

Lòng tựa là [Am]  hoa, hoa rực [B7]  rỡ.

 

[E7]  Vài lần đón [Am]  đưa, lặng [D]  im trên phố mưa [G]  rơi triền [C]  miên

Vài lần đón [Am]  đưa, em [F#7]  về nụ cười giấu [Bm]  kín

[E7]  Vài lần đón [Am]  đưa, đường [D]  quen hương gió bay [G]  qua lòng [C]  em

Chiều nào bước [Am]  chân vô [F#7]  tình người không [Bm]  đến

[E7]  Vài lần đón [Am]  đưa, rồi [D]  quen hồn nhiên đến [G]  gọi buồn [C]  phiền

Chiều nay thoáng [Am]  nghe lẻ [B7]  loi bên hàng [Em]  me.