Và Tôi Cũng Yêu Em

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1:

Tôi |[C] yêu, xem một cuốn cuốn truyện |[Am] hay_

__Tiếng chim hót đầu |[F] ngày, và yêu biển |[C] vắng_

__Tôi |[Dm] yêu, ly cà phê buổi |[G] sáng,

con đường ngập lá |[C] vàng [G] ___

 

__Tôi |[C] yêu, hương vị Tết ngày |[Am] xưa_

__Mái tranh dưới hàng |[F] dừa và yêu trẻ |[C] thơ_

__Bữa |[Dm] cơm, canh cà và điếu |[Em] thuốc_

__Giấc ngủ không mộng |[G] mị, và tôi cũng yêu |[C] em_

 

Chorus:

__Và |[C] tôi cũng yêu |[G] em, và |[Em] tôi cũng yêu |[Am] em_

__Yêu em rộn |[F] ràng, yêu em nồng |[G] nàn__

 

Verse 2:

__Tôi |[C] yêu, đi bộ dưới hàng |[Am] cây_

__Đố vui với bạn |[F] bè và ly rượu |[C] ngon_

__Tôi |[Dm] yêu, trong nhà nhiều cây |[G] lá,

tôi yêu những người |[C] già [G] ___

 

__Tôi |[C] yêu, những gì đến tự |[Am] nhiên_

__Những câu nói thành |[F] thật và yêu ngày |[C] nắng_

__Tôi |[Dm] yêu, mặc jean và áo |[Em] trắng_

__Yêu trăng sáng ngày |[G] rằm, và tôi cũng yêu |[C] em_

 

Chorus:

__Và |[C] tôi cũng yêu |[G] em, và |[Em] tôi cũng yêu |[Am] em_

__Yêu em rộn |[F] ràng, yêu em nồng |[G] nàn

__Và |[C] tôi cũng yêu |[G] em, và |[Em] tôi cũng yêu |[Am] em_

__Yêu em rộn |[F] ràng, yêu em nồng |[G] nàn, 

yêu em, chứa |[C] chan [Ab] ____

 

(Lên 1/2 tone)

__Và |[Db] tôi cũng yêu |[Ab] em, và |[Fm] tôi cũng yêu |[Bbm] em_

__Yêu em rộn |[Gb] ràng, yêu em nồng |[Ab] nàn

__Và |[Db] tôi cũng yêu |[Ab] em, và |[Fm] tôi cũng yêu |[Bbm] em_

__Yêu em rộn |[Gb] ràng, yêu em nồng |[Ab]  nàn,

yêu em, chứa |[Db] chan.

 

Đặt hợp âm: Mã Đức