Và tôi cũng yêu em – Đức Huy

Tone

Đánh giá

 

1. Tôi [C]  yêu xem một cuốn truyện hay

Tiếng chim hót đầu [F]  ngày và yêu biển [G]  vắng

Tôi [Dm]  yêu ly cafe buổi [G]  sáng

Con đường ngập lá [G7]  vàng

Tôi [C]  yêu hương vị tết ngày xưa

Mái tranh dưới hàng [F]  dừa và yêu trẻ [G]  thơ

Bữa [Dm]  cơm canh cà và điếu [G]  thuốc

Giấc ngũ không mộng [G7]  mị, và tôi cũng yêu [C]  em

ĐK: Và [C]  tôi cũng yêu [Dm]  em và [G]  tôi cũng yêu [C]  em

Yêu em rộng [F]  ràng yêu em nồng [G7]  nàn …

2. Tôi [C]  yêu đi bộ dưới hàng cây

Đố vui với bạn [F]  bè và ly rượu [G]  ngon

Tôi [Dm]  yêu trong nhà nhiều cây [G]  lá

Và yêu những người [G7]  già

Tôi [C]  yêu những gì đến tự nhiên

Những câu nói thành [F]  thật và yêu ngày [G]  nắng

Tôi [Dm]  yêu mặc jean và áo [G]  trắng

Yêu trăng sáng ngày [G7]  rằm và tôi cũng yêu [C]  em

ĐK: Và [C]  tôi cũng yêu [Dm]  em và [G]  tôi cũng yêu [C]  em

Yêu em rộng [F]  ràng yêu em nồng [G7]  nàn , yêu em chứa [C]  chan