Và Như Thế Ta Yêu Nhau

Tone

Đánh giá

 

|[Dm] Mỗi lần em |[Dm] khóc anh đến |[C] bên thật hiền |[F] lành<br />

|[Dm] Mỗi lần em |[Dm] hát anh đến |[C] bên cười âu |[F] yếm<br />

|[D/F#] Và anh đã |[Gm] đến khi trong |[C] em đầy nước |[F] mắt,<br />

|[Bb] Anh đã cho |[Em7(no5)] em niềm   |[A7] tin.   |[A7] _ |<br />

|[Dm] Mỗi lần như |[Dm] thế em thấy |[C] anh thật tuyệt |[F] vời<br />

|[Dm] Mỗi lần như |[Dm] thế em thấy |[C] tim mình xao |[F] xuyến<br />

|[D/F#] Và em đã |[Gm] đến khi trong |[C] anh còn e |[F] ấp<br />

|[Bb] Em đã trao |[Em7(no5)] anh tình   |[A7] yêu.   |[A7] _ <br />

Và như |[Dm] thế ta đã |[C] yêu nhau một tình |[Bb] yêu thật bền |[F] lâu<br />

Và như |[Dm] thế em đã |[C] theo anh đi tìm |[Bb] nơi đời hạnh |[F] phúc<br />

Ở nơi |[Gm] đó em sẽ |[Dm] bên anh dù gian |[Gm] khó ta vẫn |[Dm] bên nhau<br />

Ta sẽ |[A7] mãi yêu nhau |[A7] đến muôn |[Dm] đời <br />

Tăng lên 1/2 cung<br />

|[D#m] Mỗi lần em |[D#m] khóc anh đến |[C#] bên thật hiền |[F#] lành<br />

|[D#m] Mỗi lần em |[D#m] hát anh đến |[C#] bên cười âu |[F#] yếm<br />

|[D#/F##] Và anh đã |[G#m] đến khi trong |[C#] em đầy nước |[F#] mắt,<br />

|[Bb] Anh đã cho |[Fm7(no5)] em niềm    |[A#7] tin.  |[A#7] _  |<br />

|[D#m] Mỗi lần như |[D#m] thế em thấy |[C#] anh thật tuyệt |[F#] vời<br />

|[D#m] Mỗi lần như |[D#m] thế em thấy |[C#] tim mình xao |[F#] xuyến<br />

|[D#/F##] Và em đã |[G#m] đến khi trong |[C#] anh còn e |[F#] ấp<br />

|[Bb] Em đã trao |[Fm7(no5)] anh tình   |[A7] yêu.  |[A7] _<br />

Và như |[D#m] thế ta đã |[C#] yêu nhau một tình |[Bb] yêu thật bền |[F#] lâu<br />

Và như |[D#m] thế em đã |[C#] theo anh đi tìm |[Bb] nơi đời hạnh |[F#] phúc<br />

||: Ở nơi |[G#m] đó em sẽ |[D#m] bên anh dù gian |[G#m] khó ta vẫn |[D#m] bên nhau<br />

Ta sẽ |[A#7] mãi yêu nhau |[A#7] đến muôn |[D#m] đời :||<br />