Và Như Thế Em Đi

Tone

Đánh giá

 

Verse 1:<br />

[Bm] Tôi đi lang thang lần trong |[F#m] bóng tối buốt giá<br />

Về [G] đâu khi đã mất em |[D] rồi<br />

Về |[Em] đâu khi bao nhiêu mơ mộng |[Bm] giờ đã vỡ tan<br />

Về |[G] đâu tôi biết đi về |[F#] đâu<br />

Verse 2:<br />

[Bm] Xưa ta yêu nhau nào đâu |[F#m] biết sẽ có lúc<br />

Đời |[G] ta hai đứa hai phương |[D] trời<br />

Vì |[Em] sao khi duyên kiếp đã làm |[Bm] nên bao oan trái<br />

Người |[G] ơi trong khói sương nào |[F#] hay<br />

Nỗi lòng |[Bm] của tôi<br />

Bridge:<br />

[Em] Trong hơi men cay ta tìm |[Em] quên qua cơn say<br />

Mơ màng |[Bm] ru ta đi qua nỗi buồn |[Bm] đau<br />

[Em] Nghe trong hư không bao lời |[G] yêu thương năm xưa<br />

Về trong |[A] nước mắt buốt đắng<br />

Mình |[G] ta ôm cô đơn mình ta |[F#] bước  [F#] ___<br />

Chorus:<br />

[Bm] Tôi đi về đâu, về |[F#m] đâu để gặp em<br />

[G] Ngôi sao nào rơi mang |[D] đời em xa tôi<br />

Những [Em] tình không cay đắng có |[Bm] phải đâu là tình<br />

Những |[A] điều ta đã mất sẽ |[D] mãi mãi ra đi<br />

Mà |[G] sao con tim ta nào muốn |[F#] tin<br />

[Bm] Tôi đi về đâu, về |[F#m] đâu để gặp em<br />

[G] Mơ chỉ là mơ nhưng |[D] nào không ai mơ<br />

Không |[Em] gì là mãi mãi trong |[Bm] kiếp sống vô thường<br />

Đôi |[A] bàn tay nhỏ bé biết |[D] níu kéo sao đây<br />

Nhìn |[G] em đi qua tôi tựa khói |[F#] sương<br />

Tôi mất em |[Bm] rồi<br />