Và Em Đã Biết Mình Yêu

Tone

Đánh giá

 

|[F] Tình yêu của anh đã |[F] đến cho em bỗng |[Am7/E] vui<br />

Cho em bỗng |[Dm] cười, cho em biết |[Am] rằng |[Bb] __<br />

Em đã |[F/A] biết rằng, chẳng còn |[Gm] gì <br />

đẹp hơn khi |[C] yêu |[C] __<br />

Và em đã biết mình |[F] yêu |[F] __<br />

Anh đã |[Gm] đến như cơn mưa tưới mát |[C] lên <br />

Cho đời |[Am] em một màu xanh |[Dm] mới<br />

Phút giây |[Gm] mình tình cờ trông |[C] thấy nhau <br />

như bắt |[F] đầu |[F] _ <br />

Một chuyện tình như |[Bb] mơ cho em biết |[C] ngẩn ngơ<br />

Biết thẩn |[Am] thờ để em bỗng |[Dm] ngu ngơ... <br />

Em |[Gm] đã... |[Am] yêu..<br />

Con |[Bb] tim nhẹ nhàng vui |[C] sướng. |[C] __<br />

Tình yêu của anh đã |[F] đến cho em bỗng |[C] vui<br />

Cho em bỗng |[Dm] cười, cho em biết |[Am] rằng |[Bb] _<br />

Em đã |[F] biết rằng, <br />

chẳng còn |[Gm] gì đẹp hơn khi |[C] yêu |[C] __<br />

Thật bối |[F] rối khi anh nói |[C] yêu khi anh nắm |[Dm] tay<br />

khi anh khẽ |[Am] nhìn |[Bb] __<br />

Như nắng |[F] mai, <br />

rất nhẹ |[Gm] nhàng làm em ngây |[C] ngất |[C] __<br />

Và em đã biết mình |[F] yêu...na..na..na..ní |[Am] nà …<br />

na na na ní |[Bb] nà na na nà nì |[C] na  <br />

Và em đã biết mình |[F] yêu...na..na..na..ní |[Am] nà …<br />

na na na ní |[Bb] nà na na nà nì |[C] na  <br />

Và em đã biết mình |[F] yêu.<br />

|[Am] ___ |[Bb] ___ |[C] ___ |[C] ___ <br />

Em |[Bb] đã yêu thật nhiều và |[F] đã yêu thật rồi |[Am] ___<br />

Vẫn có những lúc ngỡ như |[Dm] thiếu anh |[Bb] thì em sẽ |[F] buồn <br />

biết mấy |[Gm] mong anh bên em mãi người |[C] hỡi … |[D] __ |[D] __ <br />

Tình yêu của anh đã |[G] đến cho em bỗng |[D] vui<br />

Cho em bỗng |[Em] cười, cho em biết |[Bm] rằng |[C] _<br />

Em đã |[G] biết rằng, chẳng còn |[Am] gì đẹp hơn khi |[D] yêu |[D] __<br />

Thật bối |[G] rối khi anh nói |[Bm] yêu khi anh nắm |[Em] tay<br />

khi anh khẽ |[Bm] nhìn |[C] _<br />

Như nắng |[G] mai, <br />

rất nhẹ |[Am] nhàng làm em ngây |[D] ngất |[D] __<br />

Và em đã biết mình | yêu...na..na..na..ní | nà …<br />

na na na ní |[Em] nà na na nà nì |[D] na  <br />

Và em đã biết mình |[G] yêu...na..na..na..ní |[D] nà …<br />

na na na ní |[Em] nà na na nà nì |[D] na |[D] __   <br />

Và em đã biết mình |[G] yêu<br />