Và Em Chờ Anh

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1:

[F] __Thu trôi qua bao năm |[F] ta xa vắng_

Ngỡ còn |[Dm] đây có anh bên |[C] mình_

Tình yêu chất |[Bb] chứa một đời nồng |[Bb] nàn_

Còn đây khúc |[Bb] hát tình mình dở |[C] dang_

 

Verse 2:

[F] __Em yêu anh, em yêu |[F] anh tha thiết_

Ngỡ tình |[Dm] đó sẽ luôn bên |[C] đời_

Tựa như đại |[Bb] dương ấp ôm bờ |[Bb] cát êm_

Rồi chợt một |[Bb] ngày thuyền tình lạc |[C] mất nhau_

 

Tình |[Dm] yêu trao cho |[C] nhau đã bao lâu |[C] rồi_

Bình yên đại |[Bb] dương vẫn xanh thật |[Bb] xanh_

Mà sao em |[C] vẫn mất anh, mất |[C] anh_

 

Chorus:

Và em sẽ |[F] đếm thời gian cho anh |[C] quay trở về_

Em sẽ |[Dm] đếm đến hết đời |[C] mình_

Và em sẽ |[F] đếm ngoài sân rơi bao |[C] nhiêu lá vàng_

Rơi buồn |[Dm] như tình ta vỡ |[C] tan_

 

Và em sẽ |[F] đếm mùa thu qua bao |[C] năm tháng rồi_

Khi mùa |[Dm] đông giá buốt tràn |[C] về_

Và em |[Bb] chờ anh, em |[C] chờ anh_

Xin |[C] anh quay về nơi |[F] đây_