Và con tim đã vui trở lại

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[F]  |[F]  |[Bb]  |[F]  |[F]  |[Bb]  |[Am]  |[C/G] 

|[F]  |[C]  |[C]  |[C]  |[C]  |[F]  |[F]  |[F] 

 

Verse 1

Tìm một |[F] con đường |[F] _tìm một lối |[Bb] đi 

|[Bb] _Ngày qua |[Gm] ngày |[Gm] _đời nhiều vấn |[F] nghi 

|[F] _Lạc loài niềm |[Dm] tin sống không ngày |[Dm] mai

Sống |[Am] quen không ai cần |[Am] ai

Cứ |[Bb] vui |[Bb] _cho trọn đêm |[C] nay

 

Verse 2

|[C] _Rồi cuộc |[F] vui tàn |[F] _mọi người bước |[Bb] đi 

|_Một mình tôi |[Gm] về |[Gm] _nhiều lần ướt |[F] mi 

|[F] _Chợt tình [Em] yêu |[Dm] đến trong ánh nắng |[Dm] mai

Xóa |[Am] tan màn đêm u |[Am] tối cho tôi  |[Bb] biến đổi 

Tâm |[C] hồn thành một người |[C] mới  |[C7] hỡi 

 

Chorus

Và con |[F] tim đã vui trở |[F] lại tình yêu |[Dm] đến cho tôi ngày |[C] mai 

Tình yêu |[Bb] chiếu ánh sáng vào |[Bb] đời tôi hy |[C] vọng được ơn cứu |[F] rỗi

Và con |[F] tim đã vui trở |[F] lại, và niềm |[Bb] tin đã dâng về |[C] người

Trọn tâm |[C] hồn nguyện yêu |[C] mãi riêng người mà |[F] thôi |[Em] _

 

 Midtro

|[Dm] _ |[C] _ |[B] [Am]  |[G] _

 

Và |[C] bây giờ |[C] _ngày buồn |[Dm] đã qua 

|[Dm] _Nhiều |[F] lỗi lầm |[G] _cũng được thứ [C] tha

|[C] _Tình yêu đã |[Am] đến trong ánh |[Am] nắng mai 

Xóa |[Em] tan màn đêm u |tối cho tôi  |[F] biếnđổi 

Tâm |[G] hồn thành một người |[G] mới  |[G] hỡi 

 

Chorus

Và con |[C] tim đã vui trở |[C] lại tình yêu |[Am] đến cho tôi ngày |[G] mai 

Tình yêu |[F] chiếu ánh sáng vào |[F] đời tôi hy |[G] vọng được ơn cứu |[C] rỗi

Và con |[C] tim đã vui trở |[C] lại, và niềm |[F] tin đã dâng về |[F] người

Trọn tâm |[G] hồn nguyện yêu |[G] mãi riêng người mà |[C] thôi |[C] _

 

|[Am] Dẫu như tôi phải |[G] đi qua vực sâu_|[D7/F#]  tối

|[D] _Tôi |[F] sẽ không sợ hãi |[F] gì, vì |[G] người ở gần bên |[Ab] tôi mãi |[Ab] 

 

Tăng ½ tone lên [Db] ----------

 

Chorus

|[Db] _Và con |[Db] tim đã vui trở |[Db] lại tình yêu |[Bbm] đến cho tôi ngày |[Ab] mai 

Tình yêu |[Gb] chiếu ánh sáng vào |[Gb] đời tôi hy |[Ab] vọng được ơn cứu |[Db] rỗi

Và con |[Db] tim đã vui trở |[Db] lại, và niềm |[Gb] tin đã dâng về |[Gb] người

Trọn tâm |[Ab] hồn nguyện yêu |[Ab] mãi riêng người |[Bbm] mà thôi |[Gb] _

Trọn tâm |[Ab] hồn nguyện yêu |[Ab] mãi riêng người |[Db] mà thôi 

 

Outro

|[Bbm] _ |[Ab] _ |[Db] _ ||