Ướt lem chữ đời – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Đường về miền [F]  Tây lẻ loi chiều [G]  nay

Kìa sáo bay năm [A7]  nào giờ sao sáo quay [Dm]  trở về

Mười năm mình [F]  ên trắng đôi bàn [G]  tay

Tần tảo nuôi mẹ [A7]  già nhìn em áo hoa theo [Dm]  chồng.

 

[C]  Em đã về rồi [Bb]  sao hỡi [G]  con sáo non ngày [Dm]  xưa

Đường đời lắm gian [Gm]  truân nên [A7]  em thấy thương quê [Dm]  nghèo.

 

Ngoài kia còn [F]  nghe tiếng ai ru ầu [G]  ơ

Kìa sáo bay bỏ [A7]  bạn giờ sao sáo quay [Dm]  trở về.

 

Ngày nào em [Bb]  đi mưa [C]  bão nước dâng tơi [F]  bời [Dm] 

Đò ai cuốn [Gm]  trôi cho tiếng [C]  đàn tôi đứt tả [A7]  tơi

Đường đời gian [Bb]  nan em [C]  khóc ướt lem chữ [F]  đời [Dm] 

Ngập ngừng lâng [Bb]  lâng tôi [C]  biết nên buồn [Dm]  hay vui.