Ước sao ta chưa gặp nhau – Dũng Đà Lạt

Tone

Đánh giá

 

Và [Am]  thấy chân em nhẹ [B]  nhàng

Đến [Em]  bên tôi như đã [B]  hẹn

Rồi [Em]  nắng lên nhanh vào [B]  nơi

Trái [C]  tim tôi [B7]  đang ngủ [Em]  đông.

 

Tình [Am]  đến như tôi còn [B]  mơ

Dấu [Em]  yêu ngỡ từ bao [B]  giờ

Tình [Em]  đến mang theo ngày [B]  xanh

Đã [C]  bao lâu [B7]  rồi ngủ [Em]  quên.

 

[Am]  Em, đưa tôi [B]  đến xa xôi bình [G]  yên

Nơi tôi [C]  đã sống bao tháng [Am]  ngày yêu dấu [F#] 

Cho tôi và [B]  em.

 

ĐK:

Ngày [Em]  tôi gặp em tình thôi ngủ quên

Yêu [Am]  em bỏ hết lo [D]  âu

Ngỡ [G]  như tháng ngày tìm [Am]  em

Ngỡ [C]  ta bước ra từ [B7]  nhau.

 

Mà [Em]  em vội đi, tình tôi còn đây

[Am]  mê, lạc lối, mong [D]  manh

Mất [G]  nhau khi vừa gặp [Am]  nhau

Chết [B7]  trong ngày tôi trao em tình [Em]  tôi.

 

[Dm]  Đã [G]  muốn có những dối [C]  gian

[D]  Ta chưa yêu ngây [Am]  dại như lời em [B]  nói

Tình chưa [Em]  đến

[Am]  Yêu, [D]  yêu thương kia chưa bắt [G]  đầu

[C]  Đã có những ước [F#]  ao

Ước sao ta chưa gặp [B]  nhau.