Ừ Thì

Tone

Đánh giá

=

 

INTRO:

[Em] [G] [C] [D] 

 

Chàng [Em] trai đuổi theo tình [G] yêu dành cho cô gái

Nhưng chàng [C] trai nào hay từ [D] lâu cô đã âm thầm mến [Em] thương

Chàng [Em] trai nhà xa tận hai khu [G] phố

Đang ngổn [C] ngang tình yêu dành [D] cho cô gái không yêu ngược [Em] lại

[G] [C] [D] [Em] [G] [C] [D] 

 

Chàng [Em] trai vội đem lòng [G] mình từ lâu chưa nói

Đem tình [C] yêu vào thư từ [D] lâu anh đã yêu em

Kí [Em] tên tình yêu gửi [G] trọn cho em như thế

Trên đầu [C] thư còn ghi "ngày [D] buồn tháng nhớ năm thương"

Cô [Em] ấy hồi hương tìm [G] anh nói cho trọn lời

Em [C] biết từ lâu lòng [D] anh gió mưa tơi bời

Vậy thì [Em] sao lòng em dửng [G] dưng lạnh lùng như thế?

Cô nhìn [C] anh rồi phân vân [D] uhm …. [Em] uhm …

 

[Em] Ừ Thì anh rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì em rất tiếc đấy

[C] Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng [D] tình yêu là như thế đấy

[Em] Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì em rất tiếc đấy

[C] Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà [D] sao cứ thế

[Em] [G] [C] [D] [Em] [G] [C] [D] 

 

Chàng [Em] trai vội lau dòng [G] lệ trên mi cô gái

Em cần [C] anh, làm ơn, tình [D] em trao rất thật thà

Tiếc [Em] thay tình anh thuộc [G] về một cô gái khác

Đêm ngày [C] mai bọn anh soạn [D] đồ cuốn gói đi xa

Cô [Em] vỡ oà ra tình [G] em đã trao anh mà

Anh [C] biết từ lâu lòng [D] em vẫn luôn thật thà

Vậy thì [Em] sao lòng anh dửng [G] dưng lạnh lung như thế

Anh nhìn [C] cô rồi phân vân [D] uhm …. [Em] uhm ….

 

[Em] Ừ Thì em rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì anh rất tiếc đấy

[C] Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng [D] tình yêu là như thế đấy

[Em] Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì anh rất tiếc đấy

[C] Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà [D] sao cứ thế

 

[Em] ....Yêu thương chờ lâu [G] ....là yêu thương phai màu

[C] ....Yêu thương gì đâu [D] chỉ toàn thấy lưng nhau

[Em] ....Yêu thương chờ lâu [G] ....là yêu thương phai màu

[C] .... Yêu thương gì đâu [D] chỉ toàn thấy lưng nhau

[Em] ....Yêu thương chờ lâu [G] ....là yêu thương phai màu

[C] ...Là yêu thương phai [D] màu là yêu thương phai [Em] màu  [G] [C] [D] 

 

[Em] Ừ thì anh rất tốt … [G] ừ thì em rất tiếc

[C] Ừ thì anh rất tốt … [D] ừ thì em rất tiếc

[Em] Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì anh rất tiếc [C] [D] 

[Em] Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì anh rất tiếc [C] [D] 

[Em] Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi [G] ừ thì anh rất tiếc [C] [D] .