Txhob Liam Rau Txoj Hmoo – Kawm Muas – Kawm Muas

Tone

Đánh giá

 

 

Peb ua neeg [C] nyob thaum ntsib ib qho tsis zoo

Tib neeg ib txwm liam tiag yog tim txoj [Am] hmoo

Tib neeg ib [C] txwm muab [Am] pov rau txoj hmoo [C] ris

Tab sig hnub [C] no thov koj ho tig los [Am] xav

Tsam yog koj [G] ne, tus nrhuav koj txoj hmoo [C] puas

Leej phooj yws [C] hmoob hnub [G] no koj yog tus [G] ntog

Hnub no koj [C] swb hnub no koj yog tus [Am] mob

Hnub no tus [C] hlub nws [Am] tig nraum qaum rau [G] koj.

 

Hnub no koj [C] quaj kua [G] muag ntws si tawm [Am] los

Tiam sig thov [G] koj txhob tag txoj kev cia [C] siab

Tus neeg nws [C] pluag tsi txhob tiag yog neeg [Am] phem

Tus neeg txom [Am] nyem tsi yog tsi muaj siab [G] ntsws.

 

Hnub no nws [C] swb tiam [Am] sig tseem tshuav tag [G] kis

Txhob maj mus [C] saib tus [Am] neeg txom nyem qis [G] qis

Kaj ntug tag [C] kis xyov [Dm] tseem yuav zoo li [G] cag.

 

Hnub no koj [C] swb los koj txhob maj qaug [C] zog

Tej thaum txoj [C] hmoo ntawm yug los tsis tau [Am] txog

Tej zaum lub [C] zog ntawm [Am] yug los tsis tau [G] txaus

Hnub no yuav [C] tau ua [G] siab txais txoj kev [Am] ntshaus

Yuav muaj ib [G] zaug uas yog yug zaum los [C] txog.