Tuyết lạnh

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

Mình lê |[G]  bước gió héo |[D/F#]  hắt như khơi nỗi |[Em]  sầu |[Em] 

Từng hạt |[C]  tuyết như phủ |[Am]  kín trong tâm hồn |[D]  tôi |[D] 

Ngàn vì |[C]  sao hay nỗi |[Am7]  nhớ thương ai 

vấn |[D]  vương khắc [B7] sâu trong |[Em]  hồn

Niềm hạnh |[Am7]  phúc sao quá |[D]  mau trôi ai nào |[G]  ngờ. |[G] 

 

Verse 2

Ôi cuộc |[Em]  đời đầy gian |[Bm]  dối

Còn chi |[C]  nữa để ta đam mê người |[G]  ơi

Tình yêu đã |[Am]  chết theo thời |[Bm]  gian

Dòng đời xô |[A]  đẩy con tim đau thương về |[D]  đâu? 

 

Chorus

|[D] _Ngoài trời |[G]  bão tuyết vẫn cứ rơi hoài |[G] tuyết có biết có hay cho

|[Em]  Ôi niềm riêng sao |[Bm]  nói

Kỷ niệm |[C]  xưa nay mong manh như là |[Am]  sương đã vỡ tan

Đâu tìm |[A]  thấy tháng ngày dấu |[D]  yêu. 

 

Và người yêu |[G]  hỡi có biết trái tim này |[B7]  với tháng năm giá băng

Do |[Em]  đâu còn nhiều gian |[Bm7]  dối

|[C]  Xin trời thôi đừng |[D]  ban tuyết trong |[G] tim tôi.