Túy Âm

Tone

Đánh giá

 

Intro: 

|[Am7]  |[Em7]  |[Dm7]  |[Am7]  |[Em7]  |[Dm7] 

 

Verse:

|[E7] Rót đến tràn |[Am7] ly, anh chìm |[Em7] đắm trong men cay |[Dm7] đắng |[E7] nồng,

Khóc chát làn |[Am7] mi, uống cùng |[Em7] anh cho đêm nay |[Dm7] say chất |[E7] ngất !

Dẫu năm tháng |[Am7] ấy còn |[Em7] đâu những đam |[Dm7] mê ta kiếm |[Em] tìm?

Màu mắt xanh |[Am7] ngời lạc giữa |[Em7] mây ngàn về chốn |[Dm7] xa xôi... |[E7] 

 

Chorus:

Hãy say cùng |[Am7] anh, hãy hát cùng |[Em7] anh, hãy khóc cùng |[Dm7] anh

Thêm 1 |[Em] lần...

Để anh được |[Am7] gần trái tim của |[Em7] em dù trong |[Dm7] phút giây, |[E7] 

 

Bridge:

Hình |[Am7] bóng người tan |[Em/G] biến dần |[F7M] phía sau những |[G6] nỗi sầu,

|[Am7] Với em chắc quá |[Em/G] đủ cho một mối |[Dm7] tình... |[E7] 

 

Verse:

Dẫu em không |[Am7] thể ở lại với |[Em7] anh,

|[Dm7] Mình chẳng cùng với |[Em] nhau đi hết quãng |[Am7] đường, 

ôm ấp hi |[Em7] vọng một ngày ngát |[Dm7] xanh... |[E7] 

Tháng năm thăng |[Am7] trầm dòng đời ngả |[Em7] nghiêng,

|[Dm7] Mình tự rời bỏ |[Em] nhau,

Say đến điên |[Am7] dại, say hết kiếp |[Em7] người, say cho |[Dm7] cháy lòng. |[E7] 

 

Pre-verse: X4

|[Am7]  |[Em7]  |[D#m7]  |[Dm7]  |[Em7] 

 

Verse:

Dẫu em không |[Am7] thể ở lại với |[Em7] anh,

|[Dm7] Mình chẳng cùng với |[Em] nhau đi hết quãng |[Am7] đường, 

ôm ấp hi |[Em7] vọng một ngày ngát |[Dm7] xanh... |[E7] 

Tháng năm thăng |[Am7] trầm dòng đời ngả |[Em7] nghiêng,

|[Dm7] Mình tự rời bỏ |[Em] nhau,

Say đến điên |[Am7] dại, say hết kiếp |[Em7] người, say cho |[Dm7] cháy lòng. |[E7] 

 

Pre-verse: 

|[Am7]  |[Em/G]  |[F7M]  |[G] 

|[Am7]  |[Em/G]  |[F7M]  |[E7] 

|[Am7]  |[G]  |[F7M]  |[E7] 

|[Am7]  |[Em/G]  |[F7M]  |[E7] 

 

Verse:

Dẫu em không |[Am7] thể ở lại với |[Em7] anh,

|[Dm7] Mình chẳng cùng với |[Em] nhau đi hết quãng |[Am7] đường, 

ôm ấp hi |[Em7] vọng một ngày ngát |[Dm7] xanh... |[E7] 

Tháng năm thăng |[Am7] trầm dòng đời ngả |[Em7] nghiêng,

|[Dm7] Mình tự rời bỏ |[Em] nhau,

Say đến điên |[Am7] dại, say hết kiếp |[Em7] người, say cho |[Dm7] cháy lòng. |[E7] 

.