Tượng đá suy tư (Tượng đá và chút suy tư) – Anh Bằng

Tone

Đánh giá

 

1. Dù cho [Dm]  mấy nhớ nhung chất trong lòng

Rồi cũng [Gm]  sẽ hóa ra hư [A]  không

Dù cho muôn [Gm]  vạn ân tình [A]  ấm nồng

Rồi cũng biến đi như cơn [Dm]  mộng

 

2. Dù đem [Dm]  hết trái tim hiến dâng người

Rồi cũng [Gm]  ẽ sống cô đơn [A]  thôi

Dù bao [Gm]  câu thề trên đường [A]  đón đợi

Rồi cũng sẽ tan như mây [Dm]  trời

 

ĐK: Em sẽ riêng [Gm]  mình thương nhớ hoài

Thiệt thòi muôn [Dm]  kiếp vẫn là con gái

Một [Gm]  mình em và con đường quá [A]  dài

Người bỏ em [Bb]  buồn đau nơi [A7]  ấy [Dm] 

 

Em [Gm]  sẽ âm thầm yêu suốt đời

Dù tình đã [Dm]  quá xa tầm tay với

Dù mai [A]  kia bàn chân này giá nguội

Thành tượng đá bơ vơ phương [Dm]  trời