Tuổi thần tiên (Nữ ca 4) – Phạm Duy

Tone

Đánh giá

 

1. Tuổi thần tiên [D]  nép [A7]  trong tay mẹ [D]  hiền

Một dòng sữa [F#m]  thơm [Bm]  xa xôi còn [A7]  truyền

Tuổi thần tiên [D]  đến [A7]  khi em vừa [G]  lớn

Áo ngắn đi [D]  dần, may áo mới [A7]  luôn

Tuổi thần tiên [D]  lắng [A7]  nghe cha ngọt [D]  ngào

Giọng trầm hát [F#m]  câu [Bm]  ca dao dạt [A7]  dào

Tuổi thần tiên [D]  có [A7]  thêm anh chị [G]  yêu

Có thêm ông [A7]  bà tóc trắng da [D]  nheo

Đường ngôi [F#m]  rẽ, tóc [D7]  xanh, tóc chưa [G]  dài

Guốc đây [D]  rồi, [G]  còn thêm giầy [D]  mới

Đường ra [F#m]  ngõ thấy [D7]  xa tít chân [G]  trời

Viên kẹo [A7]  đường, ngậm hoài chẳng [D]  tan

2. Tuổi thần tiên [D]  sống [A7]  theo hoa học [D]  trò

Phượng về thắm [F#m]  tươi [Bm]  trên sân trường [A7]  nhà

Tuổi thần tiên [D]  rướn [A7]  lên theo thầy [G]  cô

Phá vỡ sương [D]  mù, theo ánh sáng [A7]  xa

Tuổi là cây [D]  bút [A7]  thon thon ngọc [D]  ngà

Tuổi là sách [F#m]  thơm, [Bm]  trong như ngoài [A7]  bìa

Tuổi là tay [D]  viết [A7]  xanh xanh hàng [G]  chữ

Ép trong đôi [A7]  tờ, cánh bướm đã [D]  khô

Tà áo [F#m]  trắng phất [D7]  phơ, gió la [G]  đà

Trên đường [D]  chiều [G]  mùa thu, đầy [D]  lá

Cỏ trinh [F#m]  nữ tắm [D7]  trong phấn thông [G]  mờ

Khi mưa [A7]  về, e thẹn cỏ [D]  hoa

3. Tuổi thần tiên [D]  có [A7]  quê hương hoà [D]  bình

Một làn khói [F#m]  lam [Bm]  bay ngang đầu [A7]  đình

Tuổi thần tiên, [D]  lúa [A7]  thơm tho đầy [G]  gánh

Tiếng ca dân [D]  mình, gạo trắng trăng [A7]  thanh

Tuổi thần tiên [D]  có [A7]  con sông thật [D]  dài

Và nhà máy [F#m]  to [Bm]  kêu vang hồi [D]  còi

Tuổi thần tiên [D]  có [A7]  quê hương đổi [G]  mới

Nước non thanh [A7]  bình cho bé yên [D]  vui

Mùa xuân [F#m]  đến, lên [D7]  chùa phát tâm [G]  nguyện

Nơi phật [D]  đường,[G]  tuổi thêm thần [D]  tiên

Mùa đông [F#m]  đến với [D7]  đêm chúa êm [G]  đềm

Giáng sinh [A7]  về, đẹp tuổi thần [D]  tiên