Tuổi nào em biết buồn – Giao Tiên

Tone

Đánh giá

 

1. Đời [Em]  anh đây đó tan thương trời phiêu bồng

Một [C]  sương hai nắng có chi là lẽ [Em]  sống

Súng trên [Am]  vai giày sô áo [Em]  trận

Hướng tương lai đời anh có [Bm]  ngần

Là chinh nhân nào [D]  ai mơ với mộng

Vì chinh nhân là [Bm]  ra đi vẫy [Em]  vùng.

 

2. Đời [Em]  em không phải nữ vương một sơn hà

Dù [C]  không phong kín giá gương đời cung [Em]  cấm

Cũng thiên [Am]  hương một trang má [Em]  đào

Cũng vương tôn hào hoa đón [Bm]  chào

Là giai nhân nào [D]  ai không ước vọng

Vì giai nhân làm [Bm]  siêu muôn tấc [Em]  lòng.

 

ĐK:

[C]  Biết rằng đời [Am]  sẽ không trọn mộng ước ban đầu em [Em]  nghe

[Am]  Em vẫn người phồn [Em]  hoa vẫn mộng ngày [Bm]  qua vẫn là đời [Em]  hoa trong cõi lòng ta

 

3. Gặp [Em]  nhau giây lát phải đâu là duyên nợ

Thì [C]  mai đôi ngả dám đâu nghìn mong [Em]  nhớ

Dẫu biên [Am]  cương đời anh mỏi [Em]  mòn

Chốn kinh đô nào em biết [Bm]  buồn

Thì yêu thương làm [D]  chi thêm tủi hờn

Vì yêu thương là [Bm]  cho nhau biết [Em]  buồn.