Tuổi Hồng

Tone

Đánh giá

 

 

Intro 

|[D]  |[G]  |[A]  |[D] 

|[D]  |[G]  |[A]  |[A] 

 

Verse:

Vui |[D] sao khi bước trên đường |[D] này .

Đến |[A] trường thân quen vui ngày |[D] ngày .

Tuổi |[D] hồng bừng sáng rực |[Em] rỡ trên vai .

Khoảng |[Em] trời mộng ước đẹp |[A] sáng tươi lai .

Tuổi |[D] hồng đến với |[G] em .

Tựa |[F#m] xuân thắm đang về trên cành |[Bm] 

Tuổi |[F#m] hồng đến với |[Em] em .

Như ánh |[A] nắng khi bình minh rực |[D] lên .

 

Chorus: 

Là la |[D] la la la [Em] la . La la la |[Em] la la [D] la .

Tuổi hồng |[A] ơi đẹp những ước |[D] mơ .

Là la |[D] la la la [Em] la . La la la |[Em] la la [D] la .

Đẹp mùa |[A] hoa , tuổi hồng |[D] ơi .

 

Midtro:

|[D]  |[G]  |[A]  |[D] 

|[D]  |[G]  |[A]  |[A] 

 

Verse:

Yêu |[D] sao bao tháng năm học |[D] trò .

Những |[A] lời thân thương câu hẹn |[D] hò .

Tuổi |[D] hồng đẹp lắm nở |[Em] thắm trên tay .

Khoảng |[Em] trời bình yên rộng |[A] cánh chim bay .

Tuổi |[D] hồng đến với |[G] em .

Tựa cây |[F#m] lá đâm chồi khi |[Bm] xuân đến .

Tuổi |[F#m] hồng đến với |[Em] em .

Như câu |[A] hát tiếng mẹ ru dịu |[D] êm.

 

Chorus: x2

|[A]  |[D]  ||.