Từng – Đào Bá Lộc

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C] 

 

Ngày hôm [G]  qua tình cờ ta ngang qua nhau trên phố [D]  dài

Để rồi ta nhớ dư âm của một [Em]  thời mê say

Khi mình tay trong tay giờ còn [C]  lại bao nhiêu chua cay.

 

Ngày mình chung [G]  đôi tưởng rằng đôi tay trong tay mãi [D]  thôi

Nào ngờ yêu thương hôm nao vội [Em]  vàng phai phôi

Tình mình còn nhiều gian dối để rồi còn [C]  đây bao nhiêu nhức nhối.

 

Kỷ niệm [G]  xưa như đang cào xé tim này

Nhiều lời chưa [D]  nói nên u sầu vẫn lấp đầy oh [Em]  baby.

 

That why I [C]  want you to know

Just [G]  because you make me cry

Just [D]  because you are a life

I don't [Em]  wanna see your face

You just [C]  make me feel so sad.

 

Vì người [G]  từng làm tim tôi đau

Giờ chẳng [D]  muốn thấy nhau nữa đâu

Nhìn nhau [Em]  chỉ thêm bao nhức nhối

Chắc có [C]  lẽ cũng do khi xưa

Là vì mình [G]  từng yêu nhau đắm say.