Tựa Dòng Sông

Tone

Đánh giá

 

 

Tựa dòng |[Fm] sông, giữa sa mạc đầy |[Eb] nắng__

Một ngày em |[Db] đến, thơm nồng gió |[Ab] xuân__

Rất dịu |[Fm] dàng với trái tim còn |[Eb] đang ngỡ |[Ab] ngàng__

Biết |[Db] yêu, [Bbm] lần đầu |[C7] tiên....__

Ngày vụt |[Fm] cao cánh bay thiên thần trong |[Eb] nắng__

Nhẹ nhàng tươi |[Db] thắm, hồn nhiên gửi |[Ab] trao |[F] _

Dòng sông |[Bbm] đã thướt tha đi vào cơn |[Fm] say đắm__

Dịu |[Db] mát, |[C7] hương bên |[Fm] đời__

Từ khi em |[Eb] đến |[Bbm] đây, |[C7] xanh thắm |[Fm] ngày__

Nồng |[Db] ấm gió hát trong nắng |[Ab] vàng__

Nhẹ reo cơn |[Eb] gió |[Bbm] lay....

|[Db] Ta ngất ngây, nồng |[C7] say__

Ngày |[Db] bỗng vui |[C7] hơn__

Nhìn dòng |[Fm] sông hóa muôn màu trong |[Eb] nắng__

Một ngày em |[Db] đến, đời ta biết |[Ab] vui [F] _|

Tình yêu |[Bbm] đã mang__

Những cơn |[Fm] say chìm đắm, về |[Db] với |[C7] nhau trong |[Fm] đời__

Ngày bừng |[Fm] lên, giữa hoang mạc nhòa |[Eb] tối__

Là tình yêu |[Db] ấy, em dành cho |[Ab] anh__

Tiếng yêu |[Fm] đầu đến với nhau bằng |[Eb] môi ấm |[Ab] nồng__

Biết |[Db] mai |[Bbm] này còn |[C7] không__

Chuyện tình |[Fm] yêu có như thiên đường mơ |[Eb] ước__

Rồi ngày xa |[Db] cách, dòng sông nhớ |[Ab] thương [F] _|

Ngày đang |[Bbm] nắng bỗng dưng chỉ còn heo |[Fm] mây gió__

Là |[Db] mất |[C7] nhau thật |[Fm] rồi.

Dòng sông ta |[Eb] đã |[Bbm] yêu, |[Cm] bao tháng |[Fm] ngày__

Ngồi |[Db] hát với ước ao khát |[Fm] vọng__

Lặng im trong |[Db] lãng |[Bbm] quên, |[C7] không nhớ |[Fm] tên__

Chiều |[Db] đến...ngày |[Bbm] bỗng lênh |[C7] đênh__

Tựa dòng |[Fm] sông đã muôn trùng xa |[Eb] cách__

Là tình yêu |[Db] đó ngày ta mới |[Ab] quen [F] _|

Người mang |[Bbm] đến chi những đam |[Fm] mê rực cháy__

Rồi |[Db] mất |[C7] nhau trong |[Fm] đời

Dòng sông ta |[Eb] đã |[Bbm] yêu, |[Cm] bao tháng |[Fm] ngày__

Ngồi |[Db] hát với ước ao khát |[Fm] vọng__

Lặng im trong |[Db] lãng |[Bbm] quên, |[C7] không nhớ |[Fm] tên__

Chiều |[Db] đến...ngày |[Bbm] bỗng lênh |[C7] đênh__

Nhìn dòng |[Fm] sông hóa muôn màu trong |[Eb] nắng__

Một ngày em |[Db] đến, đời ta biết |[Eb] vui__

Tình yêu |[Bbm] đã mang__

Những cơn |[Fm] say chìm đắm, về |[Db] với |[C7] nhau trong |[Fm] đời__

Người mang |[Bbm] đến chi những đam |[Fm] mê rực cháy__

Rồi |[Db] mất |[C7] nhau trong |[Fm] đời