Tự Khúc Mùa Đông

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em] Ngỡ như đêm mùa |[Em] đông 

thoáng |[Am7] nghe gió |[Em] lạnh__

|[Em] Ngỡ như trong vòng |[Am7] tay 

mãi |[D] không cách |[G7m] xa.

|[G7m] Có hay chăng tình |[C] ai 

với |[Am7] ai trễ |[Em] hẹn__

|[Em] Đám lá khô theo |[C] gió 

|[Bm] xa xăm mùa |[Em] đông.

|[Em] Đã như chim trời |[Em] bay 

với |[Am7] bao ước |[Em] vọng__

|[Em] Đã như quên lời |[Am7] ru 

tháng |[D] năm dấu |[G7m] yêu

|[D /F#] Những đêm sao lặng |[Em] im 

với |[D] tôi khóc |[Em] thầm__

|[Em] Nếu như em còn |[C] đây 

thấu |[B] chăng tình |[Em] tôi.

 

|[G] Mong manh bao nhớ |[D] nhung 

tình |[Bm] yêu héo |[Em] mòn.

|[C] Liu xiu con phố |[D] quen còn |[B7] đó.

|[Em] Ai trông ai ngóng |[D] ai dường |[Bm] như xác |[Em] xơ.

|[C] Mang trong tim nỗi |[Bm] đau ngút |[Em] ngàn.

|[G] Đêm đêm luôn có |[D] tôi ngồi |[Bm] đây với |[Em] trời.

|[C] Đang trông theo gót |[B7] xưa mòn |[B7] lối.

|[Em] Đôi chim bay có |[D] nhau nhìn |[Bm] tôi rất |[Em] buồn.

|[C] Thương thân tôi lẻ |[Bm] loi rã |[Em] rời.