Từ Khi Em Đến

Tone

Đánh giá

 

 

Có những |[F#m] ngày sống như mây |[C#m] trời__

Vì anh |[D] mang trái tim vô |[A] tình__

bởi những |[F#m] điều đã qua lâu |[C#m] rồi__

dù anh |[D] cố mà không thể |[E] quên

Rồi khi em |[A] đến màu mắt thơ |[E] ngây__

và những yêu |[F#m] thương làm anh đổi |[C#m] thay__

để anh biết |[D] rằng đươc sống mỗi |[A] ngày__

là điều hanh |[Bm] phúc ở trên |[E] thế gian__

lòng anh bỗng |[A] ước điều giản |[E] đơn thôi__

đươc mãi bên |[F#m] em dù bao đổi |[C#m] rời__

và suốt cuôc |[D] đời đươc nghe tiếng |[A] cười__

đươc nhìn |[Bm] em vui đươc trông thấy |[E] em__

mỗi khi bình |[F#m] minh.