Tự Hào Tiến Bước Dưới Cờ Đảng – Mai Trâm – Đức Tuấn

Tone

Đánh giá

 

 

 Cờ hồng [C] tươi trong nắng mai, gọi Đoàn [G] ta vai sát vai

Bầu máu [Fm] nóng đang dâng trong ta khát khao dựng [C] xây nước [G] nhà

Bồ câu [C] ơi tung cánh bay, chở niềm [E7] tin mang khát vọng [Am] hòa bình

Sáng [F] ngời bao ước [G] mơ tương [C] lai

 

90 [F] năm tự hào! Tiến bước dưới [C] cờ Đảng quang vinh

Sắt son niềm [Dm] tin vững bước [G] đi theo con đường [C] cách mạng

Tuổi trẻ Việt [F] Nam tiên [G] phong, vì một Việt [E7] Nam tươi [Am] sáng

Tự [F] hào sánh vai bạn bè năm [G] châu

 

90 [F] năm rực hồng! Sáng mãi lý [C] tưởng Đảng tiền phong

Áo xanh Đoàn [Dm] ta tỏa khắp muôn [G] nơi thắm tô [C] cuộc đời

Đoàn là người [F] bạn thân [G] thương, hành trình tuổi [E7] xuân mơ [Am] ước

Sáng [F] ngời nhiệt huyết [G] xây quê [C] hương