TỪ ĐÓ | MẮT BIẾC OST

Tone

Đánh giá

 

 

|[Asus2]  |[Asus2/B]  |[Asus2]  - [Asus2/E] 

 

Và hồn |[Asus2]  tôi từ [Asus2/C#] đó là |[Asus2/F#] khúc ca vang trong [Asus2/E] ngần

Làm đôi |[Asus2/D] môi rạng [Asus2/B] rỡ tình |[Asus2/E] ban đầu

Hòa vào |[Asus2] cây, vương vào [Asus2/C#] nắng và |[Asus2/F#] giấc mơ tôi có [Asus2/E] nàng

Trong bài |[Asus2/D] ca ta [Asus2/E] bước thênh |[Asus2] thang

 

|[Asus2/B] Khi dừng chân, nhặt chiếc |[Asus2/F#] lá rơi trong gió chiều

Và hoàng [Asus2/D] hôn chợt [Asus2/E] đến làm tôi |[Asus2] nhớ ơ [Asus2/E] 

|[Asus2/B] Khi mùa xuân nhành hoa |[Asus2/F#] tím em đưa tay cài

Nghe từ |[Asus2/D] tim rung lên hân |[Asus2/E] hoan

 

Và hồn |[Asus2]  tôi từ [Asus2/C#] đó là |[Asus2/F#] khúc ca vang trong [Asus2/E] ngần

Làm đôi |[Asus2/D] môi rạng [Asus2/B] rỡ tình |[Asus2/E] ban đầu

Hòa vào |[Asus2] cây, vương vào [Asus2/C#] nắng và |[Asus2/F#] giấc mơ tôi có [Asus2/E] nàng

Trong bài |[Asus2/D] ca ta [Asus2/E] bước thênh |[Asus2] thang

 

|[Asus2] _La la [Asus2/E] _la là la |[Asus2/F#] la la la [Asus2/E] _la la la la~ 

|[Asus2/D] [Asus2]  |[Asus2/E] 

 

|[Asus2] _Thấy nhớ chiếc lá vừa rơi

|[Asus2/F#] Chiều nổi gió, (đứng [Asus2/E] lại), có những mộng mơ

|[Asus2/D] _Ngậm nhành cỏ [Asus2/E] dại trên môi, tôi |[Asus2] khác một ngày

(Từ hôm nay, tôi đã biết yêu em)

 

|[Asus2/B] Nơi bình yên, niềm vui |[Asus2/F#] giữa tháng năm học trò

Có đồng |[Asus2/D] xanh, phượng [Asus2/E] thắm, đạp xe |[Asus2] qua chợ [Asus2/E] vãn và

|[Asus2/B] Em cùng tôi là muôn |[Asus2/F#] nốt âm thanh diệu kỳ

Bản tình |[Asus2/D] ca sương mai chỉ ta |[Asus2/E] lắng nghe

 

Và hồn |[Asus2]  tôi từ [Asus2/C#] đó là |[Asus2/F#] khúc ca vang trong [Asus2/E] ngần

Làm đôi |[Asus2/D] môi rạng [Asus2/B] rỡ tình |[Asus2/E] ban đầu

Hòa vào |[Asus2] cây, vương vào [Asus2/C#] nắng và |[Asus2/F#] giấc mơ tôi có [Asus2/E] nàng

Trong bài |[Asus2/D] ca ta [Asus2/E] bước thênh |[Asus2] thang

 

|[Asus2] [Asus2/C#]  |

 

|[Asus2/F#] [Asus2/E] _Vì tôi có |[Asus2/D] em, [Asus2] _  |[Asus2/E] _hồn tôi từ đó...

Hòa vào |[Asus2] cây, vương vào [Asus2/C#] nắng và |[Asus2/F#] giấc mơ tôi có [Asus2/E] nàng

Trong bài |[Asus2/D] ca ta [Asus2/E] bước thênh |[Asus2] thang

 

|[Asus2]  |[Asus2/C#]  |[Asus2/F#] _Vì [Asus2/E] tôi có em |[Asus2/D] [Asus2/C#]