Tsis Nco Txog Koj – Billy Xiong – Billy Xiong

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

[F] Xav txog..

Txog kev hlub ib [Dm7] vuag

Vim kuv [Bb] hlub koj, 

kuv nco koj, kuv ntseeg koj

Kuv thiaj li dig [Csus4] muag [C] 

 

Verse 2

[F] Nco ntsoov..

Hnub koj hais kuv [Dm] tias..

Koj yuav [Bb] faib wb lub neej

Wb txoj kev rub kom

 wb nyias mus [C] nyias..

 

Chorus:

[Bb] Koj ua… 

Kuv kua [F] muag poob [Gm] nthav..

Los koj [Bb] tso plhuav

 kuv txhais tes [C] mus

Twb tsis saib [Dm] qab [C] 

 

Ua ib [Dm] siab.. [Bb] 

Txij hnub no [F] mus

Kuv yuav tsis nug

Kuv yuav tsis [C] tos..

 

Ua ib [Dm] siab.. [Bb] 

Txawm mob npaum [F] cas 

Los yuav hnov qab

Tsis nco txog [Csus4] koj.. [C] 

Tsis nco txog [F] koj..

 

Verse 3

[F] Ib hnub

Koj yuav nco txog [Dm7] wb

Koj yuav [Bb] muab wb tej duab

Coj los quaj, coj los

 hlub, coj los [Csus4] plw.. [C] 

 

[F] Hlub koj

Twb tsis muaj [Dm] nqis

Koj thiaj [Bb] hloov

 siab, koj txias siab

Koj thiaj muab wb

 rhuav tso pov [C] tseg.. 

 

 

Chorus:

[Bb] Koj ua..

[F] Kuv kua muag poob [Gm7] nthav..

Los koj [Bb] tso plhuav

 kuv txhais tes [C] mus

Twb tsis saib [Dm] qab

 

Ua ib siab.. [Bb] 

Txij hnub no [F] mus

Kuv yuav tsis nug

Kuv yuav tsis [C] tos..

 

Ua ib [Dm] siab.. [B] 

Txawm mob npaum [F] cas 

Los yuav hnov qab

Tsis nco txog [Csus4] koj.. [C] 

Tsis nco txog [Dm] koj