Trường Xưa Ngày Về

Tone

Đánh giá

 

 

 

Verse 1 

Chu Văn |[F] An mái |[Bb] trường thân thương |[F] một thời

|[F] _Ở nơi |[Bb] đó biết |[C] bao kỉ niệm |[F] tuyệt vời |[F] _

|[Bb] Bạn từ khắp |[C] nơi về |[Dm] đây hòa chung lễ |[Bb] hội

Cùng |[Gm] nhau bắt |[C] tay vui mừng |[Fsus4] ngọt ngào |[F] _

 

Chorus

|[Bb] Cùng ngồi xuống |[C] đây, |[Am] trò chuyện suốt |[Dm] đêm

Dù |[Bb] mai, chúng |[Gm] ta mỗi đứa |[Csus4] một nơi |[C] _

|[Bb] Thật đẹp biết |[C] bao, |[Am] tình bạn thời |[Dm] vô tư

Hãy |[Bb] luôn giữ |[C] mãi kỉ niệm |[F] trong tim 

 

Verse 2

 |[C7] _Chu Văn |[F] An mến |[Bb] thương mỗi lần |[F] trở về

|[F] _Thầy bạn |[Bb] cũ mắt |[C] ướt ai cũng |[F] lệ nhòa |[F] _

|[Bb] Gặp lại chốn |[C] xưa làm |[Dm] sao tỏ hết |[Bb] cho vừa

Bạn |[Gm] hỡi, chúng |[C] ta mãi luôn |[Fsus4] tự hào. |[F] _

 

Bridge

Bồi |[Dm] hồi nhớ nhớ thương thương

Biết bao kỷ |[Am] niệm còn vương một thời

|[Bb] Bạn ơi!!! Có nhớ trường xưa |[C] tìm về

 

Chorus

|[Bb] Cùng ngồi xuống |[C] đây, |[Am] trò chuyện suốt |[Dm] đêm

Dù |[Bb] mai, chúng |[Gm] ta mỗi đứa |[Csus4] một nơi |[C] _

|[Bb] Thật đẹp biết |[C] bao, |[Am] tình bạn thời |[Dm] vô tư

Hãy |[Bb] luôn giữ |[C] mãi kỉ niệm |[F] trong tim 

 

|[Bb] Thật đẹp biết |[C] bao, |[Am] tình bạn thời vô |[Dm] 

Hãy |[Bb] luôn giữ |[C] mãi kỉ niệm |[F] trong tim.