Trót Yêu

Tone

Đánh giá

 

 

[G] 

|[C7M] ____ |[Bm7] ____ |____ |____

|____ |____ |____ |____

 

|[C7M] Có chút bối rối chạm |[Bm7] tay anh rồi

Vì |[Am7] anh đang [D] mơ giấc dịu |[G] dàng

|[C7M] Có chút tan vỡ chạm |[Bm7] môi anh rồi

Vì |[Am7] em yêu ( chỉ ) [D7] yêu mùa ghé |[G] thôi

 

|[C7M] Có chút thương nhớ làn |[Bm7] môi nhẹ nhàng

|[Am7] Khi em yên [D] say trong |[G] giấc

|[C7M] Có chút yêu dấu chỉ là |[Bm7] mơ mộng thôi

Vì |[Am7] anh luôn [D7] mong đc có |[G] em

 

Người nói yêu |[C7M] anh đi, người nói thương |[Bm7] anh đi

Để cho con |[Am7] tim này đừng [D] ngóng trông hao |[G] gầy

Hãy đến bên |[C7M] anh đi, để cho tình |[B7] trọn vẹn chúng [Em] ta

Vì nơi con |[C7M] tim này luôn có ,

tình yêu dấu |[Am7] kín cùng thương nhớ.....cho |[D] em. :||___

 

Người nói yêu |[C7M] anh đi, người nói thương |[Bm7] anh đi

Để cho con |[Am7] tim này đừng [D] ngóng trông hao |[G] gầy

Hãy đến bên |[C7M] anh đi, để cho tình |[B7] trọn vẹn chúng [Em] ta

Vì nơi con |[C7M] tim này luôn có ,

tình yêu dấu |[Am7] kín cùng thương nhớ.....cho |[D] em. :|

 

|[C7M] Có chút bối rối chạm |[Bm7] tay anh rồi

Vì |[Am7] anh đang [D] mơ giấc dịu |[G] dàng

|[C7M] Có chút tan vỡ chạm |[Bm7] môi anh rồi

Vì |[Am7] em yêu ( chỉ ) [D7] yêu mùa ghé |[G] thôi

 

|[C7M] Có chút thương nhớ làn |[Bm7] môi nhẹ nhàng

|[Am7] Khi em yên [D] say trong |[G] giấc

|[C7M] Có chút yêu dấu chỉ là |[Bm7] mơ mộng thôi

Vì |[Am7] anh luôn [D7] mong đc có |[G] em

 

Người nói yêu |[C7M] anh đi, người nói thương |[Bm7] anh đi

Để cho con |[Am7] tim này đừng [D] ngóng trông hao |[G] gầy

Hãy đến bên |[C7M] anh đi, để cho tình |[B7] trọn vẹn chúng [Em] ta

Vì nơi con |[C7M] tim này luôn có ,

tình yêu giấu |[Am7]  kín cùng thương nhớ cho |[D]  em.

 

Người nói yêu |[C7M] anh đi, người nói thương |[Bm7] anh đi

Để cho con |[Am7] tim này đừng [D] ngóng trông hao |[G] gầy

Hãy đến bên |[C7M] anh đi, để cho tình |[B7] trọn vẹn chúng [Em] ta

Vì nơi con |[C7M] tim này luôn có ,

tình yêu dấu |[Am7] kín cùng thương nhớ.....cho |[D] em. :||___

 

|[C7M] Có chút bối rối, |[Bm7] có chút tan vỡ

|Có chút thương nhớ tình |[G] aiiiiiii

Người |[C7M] hỡi đến bên anh này, |[Bm7] nói yêu mình anh thôi

|[Am7] Để cho lòng [D7] anh thoả |[G] nhớ mong ||

THE END.