Trống vắng – Quốc Hùng

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Ngồi nhìn chiếc lá rụng [Dm]  rơi theo cội [Am]  nguồn [F]  lá [G]  rơi lá [Am]  rơi

Rồi khi anh đến dịu [Dm]  êm trong cuộc [Am]  đời [F]  nhớ [G]  thêm nhớ [Am]  thêm

Giờ [Em]  đây sao trống vắng nhớ [F]  anh em [Am]  buồn [F]  buồn [G]  vì [Am]  ai

Vì [Em]  sao tôi bỗng thấy nỗi [F]  cô đơn trong [Am]  lòng [F]  ai [G]  vì [Am]  ai

Những lúc gặp [C]  nhau anh [Dm]  đâu nào có [Am]  biết [F]  có những hờn [G]  ghen nhỏ [C]  nhoi

[Am]  Tiếc nuối làm [C]  chi yêu [Dm]  thương và dĩ [Am]  vãng [F]  thà rằng anh nói tiếng chia [E7]  tay

[Am]  Thà rằng biết [F]  đến để [G]  em không buồn [Am]  đau [F]  thà rằng biết đến làm [G]  chi [E] 

Trống vắng chiều [F]  nay [G]  dâng trong hồn [Am]  em

Tình em còn [Em]  đây còn trong nồng [Am]  say và em ngồi [Em]  đây chờ ai đợi [Am]  ai.