Trọn kiếp đơn côi – Nguyễn Ánh 9

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Hết rồi người đã xa tôi

Hết [E7]  rồi người đã phụ [Am]  tôi 

Hết [F]  rồi còn gì nữa [E7]  đâu 

Hết rồi mộng ước ban [Am]  đầu

 

Em yêu [G]  ơi xin em lần [C]  cuối 

Một lần [E7]  thôi rồi khóc chia [Am]  phôi 

Một đời lẻ [Dm]  loi [G]  trọn kiếp đơn [C]  côi

[F]  Chỉ xin một [E7]  lần một tiếng yêu [Am]  thôi

 

Em yêu [G]  ơi xa nhau từ [C]  đây 

Trọn tình [E7]  tôi gửi gió mây [Am]  bay 

Tìm hình bóng [Dm]  ai [G]  lệ khóc hôm [C]  nay 

[F]  Xót xa tim [E7]  nồng giờ đã phôi [Am]  phai

 

Hết [Am]  rồi người đã xa tôi 

Hết [E7]  rồi người đã phụ [Am]  tôi 

Hết [F]  rồi còn gì nữa [E7]  đâu 

Hết rồi mộng ước ban [Am]  đầu