Trời Ơi! Hãy Cứu Lấy Tôi – Trần Nhựt Linh – Lin

Tone

Đánh giá

 

Trời ơi ! Hãy cứu lấy tôi - Lin

Liên hệ để biết thêm về sản phẩm !!!

Facebook : https://www.facebook.com/nhut.liinh

 

[Cm] Buồn thì ta hát , hát[G] cho . Thằng say quên [Cm] đời

[Cm] Tội đồ ai oán . Lầm [G] than giữa nơi thiên [Cm] đàng

 

[Cm] Chẳng , chẳng có [G] ai . Lại Tìm[F] về . Vực [Cm] sâu

[Cm] Có . Mấy thú [G] vui . Khiến con [F] người . Thù hằn [Cm] nhau

[CmGFCm] 

 

[Cm] Mặt mày đen tối . Tại [G] sao chẳng ra dáng [Cm] người

[Cm] Tự vận không chết . Tội [G] danh đáng chê đáng [Cm] cười

Trời [Cm] ơi . Hãy cứu lấy [G] tôi x4

 

[CmGFCm] x2 + Lead

 

Trơi [Cm] ơi hãy cứu lấy [G] tôi

Làm [Cm] hinh không quan tâm [G] tôi

Trần [Cm] gian có khóc có [G] than . Ông vẫn ngồi [Cm] ngó

 

Phòng [Cm] giam có 4m [G] vuông

Lòng [Cm] tham thì chẳng có [G] khuông tối đen màu [F] cam với tone xanh [Cm] sọc