Trời đêm Belem – Đỗ Vỹ Hạ – Gia Ân

Tone

Đánh giá

 

capo 1

 

1. Bầu trời Bêlem đêm sáng [A] huy hoàng [C#m] 

Thần nhạc hòa [A] vang trong gió [D] nhịp nhàng [F#7] 

Ngợi mừng Ngôi Hai Chúa [A] con 

Vì lòng yêu thương chúng [Bm] nhân

Lìa [B7] ngai cao quý vinh [E] sang

 

Bò lừa thở hơi sưởi ấm [A] Ngôi Lời [C#m] 

Bần hàn sinh [A] trong hang tối [D] giữa trời [F#7] 

Mục đồng vây quanh sướng [A] ca 

Cảm tạ ơn Chúa Thiết [Bm] tha 

Đã [E7] quá yêu người thế [A] trần [D] 

 

ĐK :Vinh danh Chúa [A] trên ngàn tầng trời [C#m] mây

Ca vang khắp [F#7] nơi ngàn đời không [Bm] ngơi 

Vì Ngài đã [A] ban chính con một [G] Ngài [E7] 

Xin cho chúng [A] con giàu lòng thiện [C#m] tâm 

Ban cho chúng [F#7] con tràn đầy hồng [Bm] ân

Một đời vui [E7] sống mãi trong [A] bình an [D] 

 

2. Tìm về Bê-lem theo ánh [A] sao trời [C#m] 

Lễ vật Ba [A] Vua dâng tiến [D] ngôi lời [F#7] 

Mộc [E] dược, nhũ hương ngát [A] thơm

Vàng ròng tinh khiết thắm [Bm] xinh 

Và [B7] niềm tin mến [E] vô biên

 

Mời người về đây cung kính [A] dâng lời [C#m] 

Thờ lạy hài [A] nhi con Chúa [D] vua trời [F#7] 

Ngài là Thiên Chúa chí [A] nhân

Ngài là vua trên các [Bm] vua 

Đã [E7] xuống làm người [A] thế trần [D] 

 

3.Nguyện cầu tình yêu đã đến [A] gian trần [C#m] 

Rộng lòng từ [A] nhân ban xuống [D] ơn lành [F#7] 

Người người ca khen sáng [A] danh

Lòng tràn niềm vui chứa [Bm] chan 

Thành [B7] tâm mừng Chúa [E] Giáng Sinh

 

Nguyện cầu tình yêu như ánh [A] lửa hồng [C#m] 

Rạng ngời trong [A] đêm sưởi ấm [D] muôn lòng [F#7] 

Dìu người đi trong tối [A] tăm

Tìm về chân lý Phúc [Bm] Âm

Nguồn [E] sống muôn đời [A] bất tận [D]