Trở về

Tone

Đánh giá

 

Dạo đầu:

|[G]  |[Em]  x2 

|[G]  |[Em]  |[C]  |[D]  x2

 

Ðể |[G]  hôm qua sau lưng cất bước |[Em]  quay trở về

Để |[C]  bữa tối ấm áp bên mẹ |[Em]  hiền

Để |[C]  đêm đông lùi xa khi |[D]  bước chân bên hiên nhà |[D] 

 

Ðường |[G]  xa không sao ngăn những bước |[Em]  chân trở về

Ðể |[C]  sống phút ấm áp bên bạn |[Em]  bè

Và |[C]  bên ly trà thơm bên |[D]  ánh lửa hồng thắp lên. |[D] 

 

|[C]  Có, [D]  bước chân đường |[G]  xa đó

|[C]  Có, [D]  bước chân trở |[G]  về.

|[C]  Có, [D]  bước chân đường |[G]  xa đó

|[C]  Có, [D]  bước chân trở |[G]  về.

 

Ðể |[Em]  hôm qua trôi [C] xa cho ngày |[G]  qua

Ðể |[Em]  hôm qua trôi [C] xa cho ngày |[G]  qua

 

Dạo giữa:

|[G]  |[Em]  |[C]  |[D]  x4

 

Từ |[G]  bao năm lênh đênh những dấu |[Em]  vết bụi đường

Tuổi |[C]  thơ đã vụt trôi thuở ngày |[Em]  nào

Thời |[C]  gian xa thật xa vốn |[D]  sống ta mang về nhà. |[D] 

 

Gặp |[G]  nhau trong thân thương, thân thương |[Em]  những lời chào

Cùng |[C]  chia nhau niềm vui phút gặp |[Em]  lại

Và |[C]  bên li trà thơm bên |[D]  ánh lửa hồng đắm say |[D] 

 

|[C]  Có, [D]  bước chân đường |[G]  xa đó

|[C]  Có, [D]  bước chân trở |[G]  về.

|[C]  Có, [D]  bước chân đường |[G]  xa đó

|[C]  Có, [D]  bước chân trở |[G]  về.

 

Ðể |[Em]  hôm qua trôi xa cho ngày |[G]  qua

Quà |[Em]  trao nhau thân thương ôi tình |[G]  yêu