Trở về Suriento (Gm)

Tone

Đánh giá

 [Gm]  Biển hiền hòa lớp sóng đẹp [Gm]  bao la. 

[Cm]  Đời ta như rộn vang ngàn [Gm]  câu ca. 

[Eb]  Ôi quê hương xanh tươi như [Gm]   mộng đời. 

[D]  Lưu luyến trong tâm hồn bao [Gm]  người 

 

[G]  Khắp trên đồi cây cối mọc [C]  xanh tươi, 

[D]  khắp trong vườn ánh nắng tràn [C]  nơi nơi. 

[G]  Đất quê hương ngát trong mùi [Am]  hương say, 

[D]  Lòng ta khó quên được chốn [G]  này 

 

[G] Nếu ta từ biệt đất này [C] đi xa, 

khác chi [B7]  từ biệt với người [Em]  yêu ta, 

[Cm]  phải xa chốn quê hương đã [Gm] nặng thề. 

[D7]  Ai lẽ đâu không mong quay [Gm] về 

 

Xin chớ [D7]  quên tình [C] ai, 

[D]  để cho nhớ nhung trong [G] lòng hoài, 

[Cm]  trở về Suriento , 

hãy [Gm] về người [Gm]  ơi,