Trở về nơi đó – Sơn Tùng M-TP

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C] 

 

[G]  Khi tôi xưa còn [D]  bé thơ

Luôn đầu têu những trò [Em]  nô đùa bị cha lấy roi [C]  đánh đòn

Rồi thời gian [G]  trôi, cho tôi từng ngày [D]  lớn lên

Làm sao có thể quên [Em]  được bàn tay hơi [C]  ấm gắn bó

 

Vượt ngàn [G]  gió với nắng mưa bay [D]  trên đầu

Trờ về [Em]  với góc phố, trở về [C]  với cha già

Trờ về [G]  với những kí ức như lúc [D]  ban đầu

Tôi nhận [Em]  ra Làm sao [C]  tôi có thể

 

Trở về nơi [G]  đó hu wơ ơ [D]  ờ

Trở về nơi [Em]  đó hu wơ ơ [C]  ờ 

Trở về nơi [G]  đó hu wơ ơ [D]  ờ

Trở về nơi [Em]  đó hu wơ ơ [C]  ờ 

Nơi cất giữ làm sao [G]  quên

 

[G]  Vì nơi đây tôi [D]  sinh ra

Và là nơi tôi đã [Em]  quen đầy ắp những tiếng [C]  cười đùa

Đầy ấp những nỗi [G]  niềm nửa đời bạc đầu [D]  nuôi con

Tình cha sao khó [Em]  quên tận sâu trong tôi [C]  chỉ muốn được

 

Vượt ngàn [G]  gió với nắng mưa bay [D]  trên đầu

Trờ về [Em]  với góc phố, trở về [C]  với cha già

Trờ về [G]  với những kí ức như lúc [D]  ban đầu

Tôi nhận [Em]  ra Làm sao [C]  tôi có thể

 

Trở về nơi [G]  đó hu wơ ơ [D]  ờ

Trở về nơi [Em]  đó hu wơ ơ [C]  ờ 

Trở về nơi [G]  đó hu wơ ơ [D]  ờ

Trở về nơi [Em]  đó hu wơ ơ [C]  ờ 

Nơi cất giữ làm sao [G]  quên