Trăng Của Nội – Thu Hường – Bé Bào Ngư

Tone

Đánh giá

 

Capo 3

Trăng [G] liềm như [Em] một miếng [Bm] cong

Nghiêng [G] nghiêng rơi [Am] xuống cơi [C] trầu bà [G] em

Quây [C] quần bên [Am] nội đêm [D] đêm

Bao [Bm] câu chuyện [D] cổ sáng [Bm] đem cơi [G] trầu [D] 

[G] à í à i a [D] a. [G] à í à i a [D] a

 

Trăng [G] ơi Trăng xuống đây [Em] chơi

Nghe bà kể [Bm] chuyện, nghe bà đọc [C] thơ

Trầu [Em] cau quấn quít bên [C] nhau

Trăng liềm của [D] nội lung linh cơi [G] trầu