Trái tim tình si – Vũ Quốc Việt

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Ta đi tìm một trái [F]  tim 

Hỡi trái tim yêu nay về [Dm]  đâu (rồi) 

Ta đi tìm người năm [C]  tháng 

Những phút đam [Dm]  mê trong tình yêu 

 

[F]  Hỡi mắt nai yêu [C]  kiều 

[Bb]  Hỡi tóc mai trong [F]  chiều nắng 

Có biết ta mong [C]  chờ mãi 

Dẫu từng [Dm]  ngày (từng ngày) phôi phai 

 

Có trái tim tình [C]  si ho ho ho 

Vẫn nhớ thương người [Dm]  đi ho ho ho

Có trái tim tình [C]  si Ho ho ho 

Mãi vẫn vương nhiều [Dm]  khi ho ho ho

 

Hỡi trái tim tình [C]  si ho ho ho 

Hãy cố vơi sầu [Dm]  đi ho ho ho

Hỡi trái tim tình [C]  si Ho ho ho 

Chớ nói câu biệt [Dm]  ly Ho ho ho

 

[Dm]  Dẫu cho thời [C]  gian vẫn trôi vội [Am]  vã 

Dẫu cho người [Bb]  xưa cuốn trong trời [Dm]  xa 

Dẫu cho đời [C]  kia cuốn ta về [Am]  đâu 

Lòng ta [C]  vẫn... mãi yêu [Dm]  người... Ho ho ho 

 

[Dm]  Dẫu cho thời [C]  gian vẫn trôi vội [Am]  vã 

Dẫu cho người [Bb]  xưa cuốn trong trời [Dm]  xa 

Dẫu cho đời [C]  kia cuốn ta về [Am]  đâu 

Lòng ta [C]  vẫn mãi yêu [Dm]  người

Ho ho ho, ho ho ho, ho ho [Dm]  ho