Trái Tim Không Ngủ Yên

Tone

Đánh giá

 

Bằng Kiều

|[A] _Nếu anh |nói anh vẫn |[A] chưa yêu |_

|[Bm] _Là thật |ra anh đang |[E] dối mình |_

|[C#m] _Còn anh |nói đã trót yêu |[F#m] em rồi |_

|[Bm] _Là hình |[E] như anh đang |[A] dối em. |_

 

Mỹ Linh:

|[A] _Nếu anh |nói anh vẫn |[A] chưa yêu |_

|[Bm] _Là |thật ra anh đang |[E] dối mình |_

|[C#m] _Còn |anh nói trót |đã yêu em |[F#m] rồi

|[Bm] _Là hình |[E] như anh đang |[A] dối em. |_

 

Bằng Kiều: |[A] Rồi một ngày |[F#m] vắng em |[C#m] bước chân |[D] buồn tênh

Mỹ Linh: |[B7] Rồi từng ngày |[B7] nhớ em |[D] trái tim không |[E] ngủ yên

Bằng Kiều:

|[A] Thôi xin |[F#m] em hãy hờn |[Bm] dỗi như ngày mới |[E] quen nhau

|[A] Thôi xin |[F#m] em hãy hờ |[Bm] hững như là đã |[E] xa nhau.

Mỹ Linh:

|[A] _Nếu anh |nói anh muốn |[A] xa em |_

|[Bm] _Là |thật ra anh mong |[E] rất gần |_

|[C#m] _Còn anh |nói đã muốn |[F#m] quên em |rồi

|[Bm] _Là trong |[E] tim anh luôn |[A] nhớ em. |